VALBEREDNINGSNÄTVERK

Styrelseakademien Västsverige erbjuder dig som är medlem och valberedare en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter om ägardialog, beredande process och kunskapsförsörjning.

Träffen är ett round table där samtalet ska vara utvecklande för samtliga deltagare genom erfarenhetsutbyte.

Varje tillfälle har ett tema och en inspiratör som inleder. Värd en partner till vår förening som delar vår värdering om att ett professionaliserat styrelsearbete ger starkare bolag.

När du anmäler dig, ange under ”övrigt” en valberedning som du är engagerad i.

Varmt välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Vid frågor kontakta oss här >>