VD-NÄTVERK FÖR OFFENTLIGT ÄGDA BOLAG

Som VD i ett offentligt bolag ställs du inför särskilda utmaningar. I det här nätverket är alla i samma roll och hjälps åt att utveckla bolagsstyrningen och styrelsearbetet genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Nätverksträffarna är rundabordssamtal med erfarenhetsutbyte, där alla runt bordet är VD i ett offentligt bolag och därför ställs inför liknande utmaningar. Varje träff har ett tema och inleds av en inspiratör. 

VD-nätverket träffas fyra-sex gånger per år på olika platser i Västsverige och det är kostnadsfritt att delta. 

Styrelseakademien Västsverige är en ideell förening utan vinstsyfte med drygt 1 200 medlemmar, som är styrelsearbetare, VD och/eller ägare.

Varmt välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

För anmälan och eventuella frågor kontakta Jan Lindblom >>

- 10 april | 15.00 – 17.00 | Nossebro
Tema: Möjligheter med generativ AI, hur säkert är det (och är det en styrelsefråga)?
Dagens inspiratör inleder med erfarenheter från de mjukvarubolag där han är aktiv, bl a Hippoly (styrelseportal), Antura (projektverktyg) och Unikum (lärplattform). Inspiratör: Ola Gravenfors, styrelsearbetare 
Plats: Essungabostäder AB, Södra Vägen 7 A, Nossebro 
Värd: Johan Skoglund VD Essungabostäder AB 

- 16 maj | 15.00 – 17.00 | Härryda
Tema: Hur hjälper vi våra styrelser att lyfta framtidsfrågor, hålla rätt perspektiv och strategisk höjd? Hur bidrar en styrelseutvärdering? 
Inspiratör: Torbjörn Fredriksson, styrelsearbetare 
Plats: Landvetter Södra Utveckling AB, Råda torg 1, Mölnlycke 
Värd: Maria Ådahl, VD, Landvetter Södra Utveckling AB 


Besöksadress:
World Trade Center, plan 7
Mässans Gata 10, Göteborg
Kontakt >>

Organisationsnummer föreningen:
855100-2887