UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Vill ni lägga en gemensam plattform för ert framtida styrelsearbete och se till att alla har samma grund – men samtidigt få möjlighet att lyfta lite egna bransch- och bolagsspecifika frågor? Det ordnar vi gärna!

Styrelseutbildningarna går att målgruppsanpassa så att de har relevans i er verklighet och blir ett led i er styrelseutveckling. Vill ni fördjupa er i någon särskild fråga går detta också bra. Ni kanske vill veta mer om strategifrågor, intern kontroll eller styrning – eller hur en valberedning egentligen ska fungera?

I ett möte avgör vi vilka behov och förutsättningar som ni har. Sedan anpassar vi utbildningen efter era önskemål om innehåll och utförande.

Vill ni ha en helt skräddarsydd utbildning är detta givetvis också möjligt. Kravet på läraren som får uppdraget är då väsentligt högre när det gäller att sätta sig in i er unika situation och forma rätt typ av utbildning för högsta effekt. Då krävs i regel ett par längre samtal med vd respektive styrelseordförande för att gå till botten med vad ni bäst behöver. Sedan handlar det om att ge er rätta kunskaper, insikter och verktyg så att ni själva kan lösa problemen.

RÄTT FOKUS FÖR DIN STYRELSE

Inte säker på vart ni ska börja? Vi erbjuder hela er styrelse på upp till 20 personer grundutbildningen "Rätt fokus i styrelsearbetet", vår certifieringsutbildning med högt meritvärde. ”Rätt fokus i styrelsearbetet” kan beställas för alla slags företag, vare sig de är stora eller medelstora, noterade bolag, ideella organisationer eller kommunalt ägda bolag.

Ni bestämmer själva en tid och plats som passar er tillsammans med en av våra ackrediterade lärare. Utbildningsmaterialet är framtaget av StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen inom bolagsstyrning. 

För mer information:
Kontakta Jan Lindblom, StyrelseAkademien Västsverige


Besöksadress:
World Trade Center, plan 7
Mässans Gata 10, Göteborg
Kontakt >>

Organisationsnummer föreningen:
855100-2887