Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Extern kompetens i bolagsstyrelsen
Det är många företag, nystartade likväl som etablerade som nöjer sig med en ”pappersstyrelse” en sk formaliastyrelse. Det är precis så mycket lagen, ABL, föreskriver för privata bolag (1 ordinarie + 1 suppleant).  Detta är sällan ett vinnande koncept men allt för många företagare nöjer sig med detta!

Varför är det så?
-En möjlig faktor är att ”man” är rädd att släppa in någon i företaget, någon som har åsikter och frågor kring driften av bolaget och som kommer med förslag och kreativa idéer som ska verkställas! Ofta är det svårast att välja in den första ledamoten, det är med den personen som de störtas förändringarna i styrelsearbetet sker. Även resultatet av det aktiva styrelsearbete, som nu skjuter fart, kommer att innebära stora förändringar i stort & smått för företaget.

Hur kan man göra?
-Många ägarledda företag behöver nödvändigtvis inte börja med en extern ledamot i styrelse utan kan börja med en mentor/coach som hjälper till att sakta men säkert styra över ägarens/ledningens arbete mot ett aktivare sådant. 
Bäst är nog ändock att koppla ett Advisory Board till ägargruppen/Vd och ledningen. Dock måste det på ett tidigt stadium klaras ut vem som disponerar detta Advisory Board. En rekommendation är att om företaget inte har en styrelse, mer än den formaliastyrelse som lagen föreskriver, så bör detta Advisory Board var tillgänglig för ägaren. Vilka och hur många som ska ingå måste företaget själv bestämma då detta beror på vilken typ av företag och var i utvecklingen företaget befinner sig samt var behovet återfinns! 

Advisory Board, vad är det?
-Enkelt uttryckt, en rådgivande grupp som kan kopplas till styrelsen alternativ till VD och företagsledningen. Gruppen är rådgivande i frågor som ibland kan likställas med styrelsefrågor. Ett Advisory Board har oftast inte någon juridisk koppling (om inte komplicerade avtal skrivs) och ett Advisory Board har inget ansvar, som det en styrelseledamot har. Detta gör att det går lätt att ”skiljas” om inte dynamiken i arbetet blir som det är tänkt. 

Vem kan man välja? 
-Att börja med en styrelsevan person som Advisory Board brukar räcka långt och gör att arbetet och beslutstider inte nödvändigtvis förlängs eller kompliceras. Det går relativt snabbt att lära känna en person och med rätt person så kommer tillit och respekt snabbt på plats. Gör inte arbetet i gruppen onödigt komplicerat.

Göran Hogestadh
Ordförande
StyrelseAkademien Mälardalen

  

Så Ni som läser detta och har gått i tankar att utöka styrelsen med extern kompetens i någon form, kontakta oss gärna!

Jeanette Hellgren
Verksamhetsledare
StyrelseAkademien Mälardalen
Telefon 016-550 00 25
Epost jeanette.hellgren@styrelseakademien.se

 

 

201111 StyrelseAkademien Mälardalen

Nationella partners: