Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

En styrelsefråga

Varför behövs en styrelse? 

Ja, den frågan får jag ganska ofta, framför allt av mikro- och småföretagare. Frågan kan vara berättigad och i de flesta fall behövs det bara en noggrann förklaring för att syftet och vikten med en styrelse ska klarläggas!

  1. Att bolag ska ha en styrelse är ett legalt krav enl. ABL. Alla bolag har en styrelse men man har kanske inte ett aktivt styrelsearbete.
  2. Väljer man som ägare att engagera en extern ledamot, så kommer styrelsearbetet att höjas till en mer aggregerad nivå, mer aktivt. Troligen följer det med ett nätverk som denna person har i sin omgivning.
  3. Viktigt är också att vi genomför en utbildning med hela styrelsen, för att säkerställa kompetensnivån. 

Inom StyrelseAkademien har vi som uppgift att aktivt verka för att stärka det svenska näringslivets resultatförmåga och värdeutveckling genom en professionalisering av styrelsearbetet. Detta gör vi bl a genom erbjudande om olika styrelseutbildningar på olika nivåer. Den vanligaste utbildningen Rätt Fokus, kan genomföras som ”öppen utbildning” eller direkt med ett företags egen styrelse. 

Rätt Fokus genomförs i fyra moduler bestående av följande: Rätt styrning, Rätt bemanning, Rätt inriktning och Rätt arbetssätt. Utbildningar har huvudfokus på:
-Ägar- och bolagsstyrning
-Styrande processer 
-Arbetsuppgifter & arbetssätt
-Ansvarsfråga

Efter genomförd utbildning kan deltagarna tentera och på så sätt erhålla StyrelseAkademiens Certifikat, med högt meritvärde.

Vår ambition är att alla företag ska ha en ”styrelse för aktivt styrelsearbete sammansatt av kompetenta ledamöter, vilka agerar som ett team och har företagets bästa som sin ledstjärna”.

Hur mycket styrning behövs det då i ett bolag? Jag återkommer i den frågan nästa gång!

Göran Hogestadh
Ordförande
StyrelseAkademien Mälardalen

  

Så Ni som läser detta och vill veta mer om vår certifieringsutbildning, kontakta oss gärna!

Jeanette Hellgren
Verksamhetsledare
StyrelseAkademien Mälardalen
Telefon 016-550 00 25
Epost jeanette.hellgren@styrelseakademien.se

 

 

201120 StyrelseAkademien Mälardalen

Nationella partners: