Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Ordning och reda

Hur mycket styrning behövs det i ett bolag?

-Självklart måste det finnas en vettig nivå men mycket är redan uppstyrt av ägarna via ägardirektivet (ägarens förväntningar på bolaget och krav på styrelse och ledning) men därifrån kan det vara mer av en relativ uppfattning hur det ska styras. 

En del styrning sker via Bolagsordningen, ett underskattat dokument som varje bolag har och som är tillgängligt via Bolagsverket. Vidare styrs Styrelsen givet av ABL (aktiebolagslagen) och som kommunalt bolag även av KL (kommunallagen.) 

Som en parentes kan också nämnas att ett bolag har ca 30-talet lagar att ta hänsyn till i sin verksamhet. Detta innebär att vi i styrelsen måste vara noggranna med ”lagefterföljningen” i stort och smått. Detta ligger inom styrelsens ansvarsområde.

Det praktiska arbetet styrs av styrelsens Arbetsordning och Vd av den VD-instruktion som styrelsen ger Vd. Dessa dokument är mycket bra att ha, så vi håller våra sysslor åtskilda. VD har också en Rapportinstruktion att följa, så att styrelsen får den informations, inför- under- efter och mellan styrelsemötena som är nödvändig. 

Sist men inte minst –Affärsplanen, som är hela företagets ”ledstång”. Utan affärsplanen har vi ingen gemensam plan (strategi) för hur vi ska nå bolagets uppsatta mål och heller inget att navigera mot. Här tydliggör vi ”huvudvägarna för att nu målen” med bolagets verksamhet!

Naturligtvis har även företag en rad olika policys, instruktioner och delstrategier som också ska infrias under verksamhetsåret.

Ja, som Ni ser finns det många Styrande dokument i vårt styrelsearbete och som slutkläm kan även nämnas Årsstämman (arenan för ägarna) där enskilda direktiv och ”medskick” till styrelse & ledning för bolagets arbete, kan göras.

Varför alla dessa styrdokument? -För att öka möjligheten till bättre lönsamhet? Ja, så är det givetvis men det är trots allt styrelsens tillsammans med bolagets ledning, som ska effektuera det som står i direktiven. Så med ordning och reda ökar chanserna att få ett välskött och lönsamt företag.

Göran Hogestadh
Ordförande
StyrelseAkademien Mälardalen

  

Kontakta oss gärna!

Jeanette Hellgren
Verksamhetsledare
StyrelseAkademien Mälardalen
Telefon 016-550 00 25
Epost jeanette.hellgren@styrelseakademien.se

 

 

201204 StyrelseAkademien Mälardalen

Nationella partners: