Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Styrelser är dåligt pålästa!

Ja, det kom inte som en överraskning direkt att vissa ledamöter kommer till styrelsemötena och inte tagit del av inläsningsmaterialet!

I en framtagen enkät som undersöker hur svenska företag hanterar styrelsemöten, framkom det att över hälften av de tillfrågade ledamöterna (457 st) som deltagit i undersökningen uppger att åtminstone en styrelsemedlem kommer till bolagets styrelsemöten utan att ha tagit del av utskickat material. 
Då får man fråga sig vilken kvalitet som styrelsemötena håller och om besluten fattas korrekt! 

Var femte styrelseledamot uppger också att de vid minst ett tillfälle varit med om att den senaste versionen av mötesdokumentationen hamnat på avvägar exempelvis skickats till fel mailadress. Känsligt material kan med en knapptryckning sändas till fel person, detta är en säkerhetsrisk men den går att eliminera!

Anledningen till att det slarvas kan bero på att den som tackar ja till ett uppdrag har svårt att avgöra tidsåtgången för uppdraget och därmed missbedömer sin egen kapacitet. Kort sagt så faller det tillbaka på bristande tid. Det är också lätt att falla för smicker och villa känna sig behövd och då är det lätt att tacka ja utan att tänka igenom vad det kommer att innebära i bl a tidsåtgång. 

En styrelseledamot har ansvar för bolaget och de beslut som fattas.  
Om en ledamot är med och fattar ett beslut utan att vara påläst och ”förstå” innebörden av beslutet och att det senare visar sig att beslutet har skadat bolaget, kan innebära att ägarna beslutar att ej bevilja ansvarsfrihet och därmed ge möjlighet att föra talan mot ledamoten.

Man kan underlätta för ledamöterna när det gäller utskickat material genom att hyra plats i ”molnet” ett enkelt och bra sätt att ha all dokumentation i rätt tid på rätt plats och där ledamöterna med en inloggning har tillgång till allt material samtidigt! Det finns flera alternativa styrelseportaler på marknaden!

Ett annat bra sätt att få ”ordning och reda” på styrelsearbetet är att gå StyrelseAkademiens styrelseutbildning Rätt Fokus. En fullmatad 16-timmarsutbildning som ger alla en välbehövlig uppdatering och en god inblick vad som krävs, läs mer här.

Göran Hogestadh
Ordförande
StyrelseAkademien Mälardalen

  

Kontakta oss gärna!

Jeanette Hellgren
Verksamhetsledare
StyrelseAkademien Mälardalen
Telefon 016-550 00 25
Epost jeanette.hellgren@styrelseakademien.se

 

 

210216 StyrelseAkademien Mälardalen

Nationella partners: