Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Hur bemannas en styrelse?

Rätt kompetenser och mångfald är viktigt för att skapa värde och få rätt dynamik i styrelserummet.

Det pratas ofta om vikten av att ha en styrelse och gärna med extern kompetens för att utveckla sitt bolag men om personerna inte är de rätta, så kommer resultatet ändå att utebli. Därför måste vi göra allt i rätt ordning.  

Våra första frågor handlar om ”var är vi och vart ska vi” med vårt bolag? 

Dessa frågor kan vara lite knepiga vid första anblicken och inte alltid så lätta att svara på!

När vi har rett ut dessa frågor genom nulägesanalyser och strategidiskussioner, så kommer vi till huvudfrågan vem/vilka ska vara med på ”färden” alltså vilka ska vi rekrytera till uppdraget i denna styrelse. Det låter ganska enkelt men vi vet att det slarvas mycket just med analysen och därmed ökar risken att vi väljer ”fel” personer för uppdraget! Det i sin tur kan vara avgörande om bolaget ska lyckas med framtida satsningar.

Så ”VEM eller VILKA” är en viktig fråga att ge svar på.
Här kommer kompetens- och mångfaldsfrågan in.

- Enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning eftersträvas, men vi konstaterar att det är ”mångfald” som är det värdefulla begreppet, vilket ökar perspektivet betydligt. Vi talar allmänt om bland annat ålder, kön, etnicitet och religion.  

- Vi noterar när det gäller kön att andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat marginellt med 0,2% och uppgår nu till 34,7 %. Bland de stora bolagen är andelen 38,6%, en minskning med 0,6. Andelen kvinnor bland nyinvalda styrelseledamöter har även de minskat från 36,7 till 35,4 vid den senaste mätningen, 2020-07. 

Vem ska man välja? 

-Att börja med en styrelsevan person som Advisory Board brukar räcka långt och gör att arbetet och beslutstider inte nödvändigtvis förlängs eller kompliceras. Det går relativt snabbt att lära känna en person och med rätt person så kommer tillit och respekt snabbt på plats. Gör inte arbetet i gruppen onödigt komplicerat.  

Men kom ihåg att mångfalden är en stor tillgång för dynamiken i styrelserummet.

Hur hittar man rätt kompetens? StyrelseAkademiens annonseringstjänst för styrelseuppdrag innebär att styrelseledamöter hittar lediga styrelseuppdrag och att bolag finner externa styrelseledamöter. Varje år är det runt 50 bolag som annonserar efter styrelseledamöter. De ser det som rätt kanal för styrelserekrytering eftersom de når exakt rätt målgrupp: kompetenta styrelseledamöter. Många av dem hittar sin externa styrelseledamot bland de närmare 7 000 medlemmar som väljer att prenumerera på annonserna om styrelseuppdrag, läs mer här.

Göran Hogestadh
Ordförande
StyrelseAkademien Mälardalen

  

Kontakta oss gärna!

Jeanette Hellgren
Verksamhetsledare
StyrelseAkademien Mälardalen
Telefon 016-550 00 25
Epost jeanette.hellgren@styrelseakademien.se

 

 

210216 StyrelseAkademien Mälardalen

Nationella partners: