Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Skräddarsydda utbildningar/workshops

Har du ett behov av utveckla din styrelse och ledningsgrupp inom områden såsom ägarstyrning, värdeskapande styrelsearbete, ordförandeskap, strategiarbete, affärsplaner, målstyrning, ekonomi för styrelser, CSR, valberedningsarbete eller andra.

Vi hjälper dig att sy ihop en utbildning eller workshop utifrån era behov.

Kontakta oss! norr@styrelseakademien.se

Förening

Utbildningar 2021

   

  • RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET (SME) - utbildning online

Nu finns vår populära grundutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet som online-version. Under fyra halvdagar får du all grundläggande kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Efter utbildningen kan du skriva tentamen och få chansen att bli certifierad styrelseledamot. Läs mer här!

12-13 samt 26-27 april (4 halvdagar) FÅTAL PLATSER KVAR! Anmäl dig här!

6-7 samt 15-16 september (4 halvdagar) Anmäl dig här!

15-16 samt 29-30 novmber (4 halvdagar) Anmäl dig här!

________________________________________________________________________________________________________

  • ÖKAT FOKUS: STRATEGI UR ETT STYRELSEPERSPEKTIV - utbildning online

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildning får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.

Utbildningen genomförs under två halvdagar online. Läs mer här!

23 -24 mars (2 halvdagar) FULLBOKAD!

________________________________________________________________________________________________________

  • ÖKAT FOKUS: ORDFÖRANDEROLLEN - utbildning online

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters. I denna kurs lär du dig vilka arbetsuppgifterna är, både formellt och praktiskt. Ytterst är ditt uppdrag att, tillsammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa värde. Du kommer hem med handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag. Läs mer här!

5-6 maj (2 halvdagar) Anmäl dig här!

________________________________________________________________________________________________________

  • ÖKAT FOKUS: MODERN EKONOMISTYRNING - utbildning online

Som styrelseledamot måste du ha en mycket bra kontroll på bolagets ekonomistyrning och olika ekonomiska begrepp. Denna kurs ger dig förståelse för hur företagets ekonomiska nyckeltal samverkar med varandra och påverkar lönsamheten på kort och lång sikt. Du får med dig användbara verktyg för att kunna ställa rätt frågor och därmed få kontroll på bolagets styrning. Läs mer här!

Datum kommer inom kort

 

Hittar du inte det du är intresserad av här?

Kontakta oss - vi lägger ut fler utbildningar om behov finns.

Nationella partners: