Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Skräddarsydda utbildningar/workshops

Har du ett behov av att utveckla din styrelse och ledningsgrupp inom områden såsom ägarstyrning, värdeskapande styrelsearbete, ordförandeskap, strategiarbete, affärsplaner, målstyrning, ekonomi för styrelser, CSR, valberedningsarbete eller andra.

Vi hjälper dig att sy ihop en utbildning eller workshop utifrån era behov.

Kontakta oss! norr@styrelseakademien.se

_________________________________________________________

VAD SÄGER TIDIGARE DELTAGARE OM VÅR UTBILDNING RÄTT FOKUS?

Förening

Utbildningar 2023

BOKA EN STYRELSEUTBILDNING HOS SVERIGES LEDANDE STYRELSEUTBILDARE

Våra populära utbildningar med erfarna lärare bidrar till ökad kompetens i styrelserummet! Vi har 98% nöjda deltagare. Vi erbjuder flera utbildningstillfällen för dig som vill utvecklas inom styrelsearbete.

Hos oss kan du planera din personliga kunskapsresa i bolagsstyrning och styrelsearbeteVi utbildar styrelseledamöter och ägare inom värdeskapande styrelsearbete och hjälper dig att göra skillnad i styrelserummet. Det spelar ingen roll om du siktar på ditt första styrelseuppdrag, befinner dig mitt i styrelsekarriären eller redan har nått toppen; vi erbjuder kvalitetssäkrade styrelseutbildningar för samtliga nivåer och för alla typer av företag – från små och medelstora till noterade och kommunala liksom statliga. 

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET (SME) - certifieringsutbildning 

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt. Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. 

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får Rätt bemanning, Rätt styrning, Rätt inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om Rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan. Efter utbildningen kan du skriva tentamen och få chansen att bli certifierad styrelseledamot. Läs mer här!

Fysiskt

15-16 mars 2023 Umeå | Anmäl dig

Online

6, 7 samt 14, 15 februari | Anmäl dig
23, 24 samt 31, 31 mars | Anmäl dig
30, 31 mars samt 3, 4 april | Anmäl dig
17, 18 samt 24, 25 april | Anmäl dig
18, 19 samt 24, 15 maj | Anmäl dig
1, 2 samt 8, 9 juni | Anmäl dig

ÖKAT FOKUS: STRATEGI UR ETT STYRELSEPERSPEKTIV 

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildning får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.  Läs mer här!

Online

14-15 mars (2 halvdagar) | Anmäl dig

7-8 juni (2 halvdagar) | Anmäl dig

 

ÖKAT FOKUS: EKONOMI 

Att arbeta i en styrelse är ett stort ansvar; främst gentemot bolaget. Utöver att blicka framåt och arbeta med strategiska frågor ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets/koncernens ekonomiska situation. Det här är kursen för dig som kommer till styrelsen med andra kompetenser än ekonomi, och behöver öka din kunskap.  Läs mer här!

Fysiskt

9 maj 2023 (En heldag) | Anmäl dig

Online

20 och 27 april (2 halvdagar) | Anmäl dig

 

ÖKAT FOKUS: ORDFÖRANDEROLLEN 

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters. I denna kurs lär du dig vilka arbetsuppgifterna är, både formellt och praktiskt. Ytterst är ditt uppdrag att, tillsammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa värde. Du kommer hem med handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag. Läs mer här!

Online

7-8 februari (2 halvdagar) | Anmäl dig

23-24 maj (2 halvdagar) | Anmäl dig

 

CASEBASERAD FOKUSUTBILDNING: HUR SKA STYRELSEN AGERA NÄR BOLAGET FÅR BETALNINGSPROBELM?

Hur skall en styrelseledamot handla när bolaget får betalningsproblem? För att rädda värden! För att rädda det egna skinnet! Styrelseakademien Norr anordnar tillsammans med Ackordscentralen en case-baserad utbildning för styrelseledamöter där företagets betalningsproblem behandlas från ett styrelseperspektiv. Vilka regler gäller? Vilka risker finns det med styrelseuppdrag i bolag med lönsamhetsproblem? Möjligheter? Hur skall respektive styrelseledamot handla? Under utbildningen får du arbeta med flera verkliga case tillsammans i workshopformat med övriga deltagare.

Online 

24 januari 2023 | Anmäl dig

FOKUSUTBILDNING: FRAMGÅNGSRIK ÄGARSTYRNING OCH ÄGARDIREKTIV 

Under denna halvdagsutbildning reder vi ut allting kring  aktiedirektivet och andra styrande dokument samt hur dessa ska användas på bästa sätt. Du får kunskap, insikt och handfasta råd kring ägarstyrning och inte minst processen för hur ett ägardirektiv tas fram och dess innehåll. Kursdeltagarna får hjälp att sätta ett vasst ägardirektiv på plats.

Online 

29 mars 2023 |Anmäl dig

 

FOKUSUTBILDNING: AKTIEÄGARAVTAL - FÖR BOLAGETS BÄSTA! 

Denna halvdagsutbildning har fullt fokus på styrande dokument och framförallt aktieägaravtalet, såsom giltighetstid, vad ska gälla för extern köpare, aktiernas värde vid inlösen respektive försäljning. Vi går igenom skillnaden på olika klausuler samt aktieägaravtalets möjligheter och även risken för falsk trygghet.

Online

22 mars 2023 Anmäl dig

 

FOKUSUTBILDNING: STYRANDE DOKUMENT  

En halvdag med fullt fokus på styrande dokument! Ordning och reda och en tydlig struktur i de styrande dokumenten är en förutsättning för ett framåtriktat värdeskapande styrelsearbete. Att ha väl utvecklade dokument hjälper till att sätta fokus på rätt saker och tydliggöra skillnad mellan det strategiska och det operativa arbetet.

Online

16 februari 2023 Anmäl dig

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Hittar du inte det du är intresserad av här?

Kontakta oss - vi lägger ut fler utbildningar löpande efter behov.

 

Nationella partners: