Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Skräddarsydda utbildningar/workshops

Har du ett behov av att utveckla din styrelse och ledningsgrupp inom områden såsom ägarstyrning, värdeskapande styrelsearbete, ordförandeskap, strategiarbete, affärsplaner, målstyrning, ekonomi för styrelser, CSR, valberedningsarbete eller andra.

Vi hjälper dig att sy ihop en utbildning eller workshop utifrån era behov.

Kontakta oss! norr@styrelseakademien.se

_________________________________________________________

VAD SÄGER TIDIGARE DELTAGARE OM VÅR UTBILDNING RÄTT FOKUS?

Förening

Utbildningar 2022

   

  • RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET (SME) - certifieringsutbildning online

Vår populära grundutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet ges vid ett flertal tillfällen som online-version under 2022.

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, StyrelseAkademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får Rätt bemanning, Rätt styrning, Rätt inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om Rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.  Under fyra halvdagar får du all grundläggande kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Sammanlagt 16 utbildningstimmar med en av våra kunniga och ackrediterade lärare.

Efter utbildningen kan du skriva tentamen och få chansen att bli certifierad styrelseledamot. Läs mer här!

18, 19 samt 25, 26 augusti | FULLBOKAD

15, 16 samt 22, 23 septemberAnmäl dig

12, 13 samt 20, 21 oktober | Anmäl dig

10, 11 samt 17, 18 novemberAnmäl dig

8, 9 samt 15, 16 decemberAnmäl dig

 ____________________________________________________________________________________________________________________

  • ÖKAT FOKUS: STRATEGI UR ETT STYRELSEPERSPEKTIV - utbildning online

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildning får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.  Läs mer här!

3-4 oktober (2 halvdagar) | Anmäl dig

7-8 december (2 halvdagar) | Anmäl dig

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

  • ÖKAT FOKUS: EKONOMI - utbildning online

Att arbeta i en styrelse är ett stort ansvar; främst gentemot bolaget. Utöver att blicka framåt och arbeta med strategiska frågor ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets/koncernens ekonomiska situation. Det här är kursen för dig som kommer till styrelsen med andra kompetenser än ekonomi, och behöver öka din kunskap.  Läs mer här!

31 augusti och 2 september (2 halvdagar) | Anmäl dig 

5-6 oktober (2 halvdagar) | Anmäl dig

_____________________________________________________________________________________________________________________

  • ÖKAT FOKUS: ORDFÖRANDEROLLEN - utbildning online

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters. I denna kurs lär du dig vilka arbetsuppgifterna är, både formellt och praktiskt. Ytterst är ditt uppdrag att, tillsammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa värde. Du kommer hem med handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag. Läs mer här!

27-28 september (2 halvdagar) | Anmäl dig

24-25 november (2 halvdagar) | Anmäl dig

_____________________________________________________________________________________________________________________

  • FRAMGÅNGSRIK ÄGARSTYRNING OCH ÄGARDIREKTIV - utbildning online

Under denna halvdagsutbildning reder vi ut allting kring  aktiedirektivet och andra styrande dokument samt hur dessa ska användas på bästa sätt. Du får kunskap, insikt och handfasta råd kring ägarstyrning och inte minst processen för hur ett ägardirektiv tas fram och dess innehåll. Kursdeltagarna får hjälp att sätta ett vasst ägardirektiv på plats.

6 oktober (halvdag) | Anmäl dig

_____________________________________________________________________________________________________________________

  • AKTIEÄGARAVTAL - FÖR BOLAGETS BÄSTA! - utbildning online

Denna halvdagsutbildning har fullt fokus på styrande dokument och framförallt aktieägaravtalet, såsom giltighetstid, vad ska gälla för extern köpare, aktiernas värde vid inlösen respektive försäljning. Vi går igenom skillnaden på olika klausuler samt aktieägaravtalets möjligheter och även risken för falsk trygghet.

14 september (halvdag) | Anmäl dig

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Hittar du inte det du är intresserad av här?

Kontakta oss - vi lägger ut fler utbildningar om behov finns.

 

Nationella partners: