Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Nu har du som arbetar inom offentlig sektor möjlighet att gå vår certifieringsutbildning i Stockholm. Efter första utbildningsdagen bjuder vi in till ett mingel och kan erbjuda specialpris på hotellövernattning för dig som reser in till Stockholm.

PLATS
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

DATUM
Torsdag 26 januari 2023 kl 8:30 - 17:00
Fredag 27 januari 2023 kl 8:30 - 17:00
Lärare: Sussi Kvart
ANMÄL DIG HÄR

Måndag 13 mars 2023 kl 8:30 - 17:00
Tisdag 14 mars 2023 kl 8:30 - 17:00
Lärare: Stefan Petersson
ANMÄL DIG HÄR

KOSTNAD
17 900 kr (exkl moms), medlemspris 15 900 kr (exkl moms).

Anmälan är bindande. Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset.

För mer information om utbildningen kontakta Carina Hagström Bergh tel. 08-400 250 10 eller carina.hagstrom@styrelseakademien.se

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan. Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på stockholm@styrelseakademien.se

Förening

"Vi har valt att ge alla våra medlemmar i de kommunalt ägda bolagen möjlighet att bli certifierade ledamöter. Det har varit en välinvesterad satsning som höjt kvaliteten i styrelsearbetet och ökat ledamöternas medvetenhet kring koncernens styrning."

Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad 

kommunala bolag
Rätt fokus i styrelsearbetet för offentlig sektor

StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna i styrelsearbetet och täcker det du behöver veta om ägar- och bolagsstyrning, utifrån kommu­nallagens, allvillagens och aktiebolagslagens villkor. Det gäller att veta vilken lag som tar över i vilken situation och att uppfatta skillnaden mellan nämnduppdraget och bolags­uppdraget. Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

StyrelseAkademiens ackrediterade lärare har erkänt goda kunskaper inom svensk bolagsstyrning samt en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i såväl offentliga som privat ägda bolag. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Kommunala Företagens Samordningsorganisation (KFS). 

Utbildningen är uppdelad i fyra block och fokuserar på hur du får rätt samspel, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan. I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera sig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Klarar du den erhåller du ett digitalt certifikat som ett kvitto på dina förvärvade kunskaper.

Utbildningens innehåll

Rätt styrning

 • Bolagsstyrning i kommunala bolag
 • Ägarnas roll
 • Styrande dokument

Rätt samspel

 • Partiernas nominering
 • Kommunfullmäktiges roll
 • Styrelsens sammansättning

Rätt inriktning

 • Strategi för bolaget
 • Kontroll av bolagets skötsel
 • Samordning med bolagets vd
 • Information till intressenter

Rätt arbetssätt

 • Styrelsens arbetsformer
 • Styrelsens ansvar
 • Utvärdering av styrelsen

Utbildningen riktar sig till dig som

 • har påbörjat ditt styrelsearbete för ett kommunalt bolag och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare

 • arbetar som vd för ett kommunalt ägt bolag och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar

 • redan har praktisk erfarenhet av styrelsearbete, och nu vill lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete i ett kommu­nalt ägt bolag vilar på

 • är ordförande i nämnd, kommunchef eller förvaltningschef inom offentlig sektor

Nationella partners: