Litteratur från Styrelseakademien

Styrelseakademien har en väsentlig roll som normbildare för styrelsearbetet i stora och medelstora företag och våra böcker ligger till grund för många styrelseutbildningar i landet. Inte bara Styrelseakademiens egna.

I vår webbshop finns nedan böcker och produkter att beställa.

split

Vägledning till god styrelsesed

”Vägledning till god styrelsesed”, som togs fram av Styrelseakademien 2003 och sedan har reviderats fyra gånger, utgör fundamentet för alla våra utbildningar. Ett oumbärligt rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i mindre och medelstora, onoterade bolag.

split

Ordförandeklubba

Tanken är att ordförandeklubban ska stimulera till nytänkande, ansvarstagande och hållbara beslut som ökar ditt företags konkurrenskraft. Samtidigt pryder den sin plats i styrelserummet, i ny och tidsenlig design.

split

Valberedningen - Nyckeln till en bra styrelse

”Valberedningen – Nyckeln till en bra styrelse” är en handbok som syftar till att höja kvaliteten på valberedningsarbetet. Boken är mycket konkret, med enkla och tydliga anvisningar om hur valberedningen ska arbeta för att snabbt uppnå praktiska resultat. Författare: Rune Brandinger.

split

Svensk bolagsstyrning - framväxt och framtid

”Svensk bolagsstyrning – Framväxt och framtid” är den första bok som på ett pedagogiskt sätt analyserar framväxten av en modern bolagsstyrning i Sverige. Boken, som togs fram till Styrelseakademiens 20-årsjubileum 2011, beskriver hur företagskriser, ägarkriser och flera finanskriser, samt hotet om att bli omsprungen av den internationella utvecklingen, tvingat börsens styrelser till nya och mer professionella arbetssätt under de senaste 20 åren.