Gruppmedlemskap

Om ni är fem eller fler personer kopplat till samma företag, förening eller annan organisation, så erbjuder vi ett gruppmedlemskap med förmånliga priser och en faktura.

Precis som för alla våra medlemskap är varje person sedan personlig medlem och får ta del av alla våra medlemsförmåner och rabatter.

De personer som ingår i ett gruppmedlemskap kan också vara knutna till olika lokalföreningar inom Styrelseakademien om företaget är verksamt på fler än ett ställe i landet.

Ansök om gruppmedlemskap

Kontakta oss på info@styrelseakademien.se med information om

  • Vilken eller vilka föreningar ni är intresserade av medlemskap i

  • Antal personer som ska ingå i medlemskapet

Därefter kontaktar vi er med prisuppgift och annan information som behövs för att vi ska kunna registrera medlemskapet.