Styrelseakademien Sveriges styrelse och organisation

Styrelseakademien är en rikstäckande, oberoende intresseorganisation för ägare, styrelseledamöter och övriga som önskar utveckla sitt kunnande inom ägarstyrning och professionellt styrelsearbete. Vår verksamhetsidé är att driva utvecklingen av ett professionellt styrelsearbete i syfte att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer.

Ledning

Styrelse

Styrelseakademien Sveriges styrelse består av ordförande och sju ledamöter. Fem ledamöter är ordförande i sina respektive föreningar, och två ledamöter samt ordförande är externa. Mandatperioden för styrelsens ledamöter är två år.

 • profile

  Svante Forsberg

  Ordförande

 • profile

  Olof Degerfeldt

  Ledamot, Styrelseakademien Norr

 • profile

  Johan Johansson

  Ledamot, Styrelseakademien Stockholm

 • profile

  Mattias Kronberg

  Ledamot, Styrelseakademien Öreb

 • profile

  Susanna Koivuranta

  Ledamot, Styrelseakademien Västernorrland

 • profile

  Katarina Duvemyr

  Ledamot, Styrelseakademien Skåne

 • profile

  Maria Källsson

  Ledamot, Styrelseakademien Väst

 • profile

  Anna Serner

  Ledamot

 • profile

  Juliana Perez Falke

  Ledamot

Valberedning