Styrelseakademien Trusted Partners

För att öka nyttan för våra medlemmar har vi ett tätt och långsiktigt samarbete med Sveriges näringsliv.

Våra samarbeten syftar till att tillsammans verka för utvecklingen av svenskt styrelsearbete i företag och organisationer.

För att systematiskt bygga upp kompetensen inom relevanta intresseområden har Styrelseakademiens föreningar runt om i Sverige strategiska samarbeten med utvalda partners. Detta för att skapa kännedom, acceptans och intresse för företagsövergripande styr- och kontrollfrågor. Sammantaget ska alla samarbeten över tid kommunicera varumärken, bärande idéer och för oss väsentliga profilfrågor.

På den här sidan presenteras Styrelseakademiens nationella partners. Därutöver har våra lokala föreningar egna partners.

Styrelseakademien Sveriges samarbetspartners:

Ackordscentralen

Ackordscentralen kan konsten att rädda värden, med fokus på rekonstruktion, konkurs och obestånd.

Som partner till Styrelseakademien bidrar AC med kompetens kring obeståndsfrågor utifrån ett styrelseperspektiv. Insikter och kunskap om obestånd, insolvens och konkurs är betydelsefulla för en styrelseledamot. Ökad förståelse för situationer där den finansiella situationen är begränsad och förmågan att kunna hantera dessa utmaningar är viktigt, eftersom ekonomiska värden kan bli räddade i tid. Ett syfte med samarbetet är att fler styrelseledamöter ska få insikt om insolvens och obestånd och därigenom kunna känna igen och läsa och förstå signaler om att en verksamhet är och kan komma hamna i en utsatt ekonomisk situation.

AC har sedan 1857 återskapat värden i företag med ekonomiska problem och är därmed en av Sveriges äldsta näringslivsorganisation. ACs bolag ägs av oberoende Stiftelsen Ackordscentralen via moderbolaget AC-Gruppen AB. Därmed är verksamheterna fria från särintressen, som exempelvis vinstintressen, och kan på ett objektivt sätt balansera klienters intressen mot fordringsägares, anställdas och samhällets krav.

AC har en rikstäckande organisation med kontor på sju orter; AC Stockholm, AC Väst (Göteborg och Borås), AC Syd (Malmö, Lund-Kristianstad), samt AC Norrland. Kontoren bistår med allt ifrån rekonstruktion och konkurshantering till allmän rådgivning. All operativ verksamhet bedrivs i aktiebolagen.

AC har ett samhällsengagemang. Verksamheten är en viktig partner för svenska myndigheter när det gäller remissfrågor kring lagstiftningsarbeten. Dessutom främjar AC även forskning och utbildning, samt utdelar stipendier med anknytning till verksamhetens karaktär.

Admincontrol

Admincontrol är den ledande leverantören av säkra styrelseportaler och virtuella datarum som erbjuds som en molntjänst, Saas.

Företaget ägs av Visma och har sitt huvudkontor i Norge med lokala kontor i Norden, Storbritannien och Nederländerna nästan hundratusen användare världen över.

I syfte att vara den ultimata lösningen för beslutsfattare erbjuder Admincontrol lösningar för säkert samarbete och användarvänlig delning av dokument och konfidentiell information i affärskritiska processer som styrelse- och ledningsarbete, due diligence, M&A och IPO:s.

Som en betrodd partner för Styrelseakademien kommer Admincontrol att bidra med kunskapsutbyte, värdefull insikt om bolagsstyrning, dokumentdelning och andra behov bland styrelseledamöter.

Med styrelseportallösningen strävar Admincontrol efter att effektivisera och digitalisera styrelsearbetet för företag och organisationer i alla storlekar och inom alla sektorer. Styrelseportalen är ett säkert och effektivt verktyg för interaktion och dokumentdelning mellan styrelse företagsledning och andra viktiga funktioner.

Cirio

Advokater är eftertraktade i bolagsstyrelser och Cirio vill tillsammans med Styrelseakademien ytterligare lyfta fram möjligheten för företag att i styrelsen få tillgång till extern specialistkompetens.

Cirio och Styrelseakademien genomför aktiviteter inom området som främst bygger på kompetensutveckling och nätverk. Cirio och Styrelseakademien håller t.ex. årligen en rad seminarium tillsammans för att stärka styrelseledamöters kompetens inom viktiga områden. Cirio bistår även Styrelseakademien med styrelsesekreterare och stämmosekreterare. Cirio och Styrelseakademien har därtill, tillsammans med andra partners, tagit fram den uppskattade vägledningen ”Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag (2017)” och samarbetar även inom andra thought leadership-satsningar.

Cirio är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm. Cirio erbjuder affärsjuridisk rådgivning inom transaktioner, operativa och strategiska verksamhetsfrågor, speciella situationer som tvister och konkurser samt kollaborativ innovation. Byrån har särskild spetskompetens inom progressiva områden som förnyelsebar energi, life science och digitalisering. Cirio består av ungefär 125 medarbetare.

Cision

Cision är ett globalt företag som hjälper företag och organisationer att synliggöra sin information och förmedla sina nyheter.

Som partner till Styrelseakademien bidrar Cision med sin kompetens till god bolagsstyrning och utveckling av styrelsearbetet i svenska bolag och övriga organisationer. En del i detta samarbete är att ge föreningens medlemmar ökad insikt om betydelsen av kommunikation och omvärldsbevakning samt hur dessa områden påverkar affärsprocessen.

Idag är Cision den ledande leverantören inom kommunikationslösningar för PR och Investor Relations. Cision hjälper kunder att hantera alla delar av sin kommunikation, alltifrån att nå ut till utvalda medier och journalister till att skapa synlighet online och att omvärldsbevaka och analysera sin synlighet. Koncernen finns i Europa, Nordamerika och Asien, och har partners i mer än 125 länder.

PwC

PwC är Sveriges ledande revisions- och rådgivningsföretag med 2 800 medarbetare på 34 kontor runt om i landet. Vi delar kunskaper, erfarenheter och lösningar med 250 000 kollegor i 158 länder inom det globala PwC-nätverket.

Med unik branschinsikt och djup kunskap inom affärsrådgivning, verksamhetsutveckling, skatterådgivning och finansiell revision utvecklar vi nya perspektiv och ger värdefulla råd till svenskt näringsliv. Vi har 45 000 kunder och de är allt från internationella storföretag till småföretag samt alla typer av organisationer och verksamheter inom offentlig sektor.

Styrelseakademien och PwC:s samarbete ska aktivt bidra till god bolagsstyrning och utveckling av styrelsearbetet i svenska bolag och övriga verksamheter. Målet är att få fler professionella, innovativa och framtidsorienterade styrelseledamöter och därmed även fler konkurrenskraftiga företag och verksamheter. I detta ingår bland annat att bevaka och påverka den europeiska och internationella bolagsstyrningsutvecklingen, samt att som opinionsbildare och normgivare främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor.

Radar Group

Radar är Nordens ledande leverantör av lokala datadrivna insikter för IT-branschen. Med Radars expertis vill Styrelseakademien höja kompetensen hos Sveriges styrelsemedlemmar så att du kan fatta smartare beslut för din verksamhet.

Som partner till Styrelseakademien bidrar Radar med omvärldsanalys, data och rådgivning för styrelse, ledning och beslutsfattare samt leverantörer av IT och tech. Genom Radars Insiktshub, en digital plattform kan du själv ta del av de senaste datadrivna insikterna. Du kan också få individuell rådgivning av Radars erfarna rådgivare anpassat efter dina behov .

Radar hjälper dig att hantera risker relaterade till cybersäkerhet, AI och geopolitik. Radar ger råd kring ny lagstiftning och hur man bäst tar tillvara möjligheterna med digitalisering och automatisering. Radar erbjuder assessments, dvs mätningar inom IT-relaterade områden så att du kan ta reda på hur din organisation lever upp till cybersäkerhetsmognad, IT-mognad och AI-mognad jämfört med andra i din bransch.

Radar är experter när det gäller IT-sourcing, där vi ger råd vid leverantörsval och -relationer, systemupphandlingar och stöd vid byte eller sammanslagning av system och har specialistkompetens om förvärv och sammanslagningar (M&A). Radar är oberoende och förordar inte enskilda leverantörer och säljer inte enskilda produkter eller system.

Här kan du läsa mer om vad Radar Group erbjuder dig som är medlem i Styrelseakademien.

Retriever

Retriever är det ledande företaget inom medieaanalys och kommunikationsinsikt i Norden. Som strategisk partner till Styrelseakademien arbetar Retriever för att utrusta styrelseledamöter med rätt data för att hålla koll på sina företag, konkurrenter och branschen de verkar i. Syftet med detta är att verka för ett tryggt och effektivt beslutsfattande som driver tillväxt och hållbarhet framåt.
Retriever i korthet:

 • Marknadsledande nordiskt informationsföretag med såväl medie- som företagsdata.

 • Ägs av TT Nyhetsbyrån/Bonnier, Schibsted, NTM

 • Omsätter 450 Mkr

 • Grundade Allabolag.se

 • Erbjuder premiumtjänsten RETRIEVER BUSINESS:

  • Business Intelligence (KYC/AML, analys, verifikation, säljstöd, bevakning)

  • Kunder främst inom bank & finans, revision, managementkonsulter

 • Ökad kunskap och trygghet genom:

  • att bevaka egna uppdrag och notifiera relevanta förändringar

  • att analysera företag och branscher med 20 års finansiell data

  • att kontrollera egna och konkurrenters företag och notifiera relevanta förändringar vad gäller:

   • styrelse, VD, verklig huvudman

   • adress

   • åtal, rättsfall

   • ny årsredovisning, inkomna bokslutstal