Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Rosmarie Lundqvist

                                                          

VEM VILL DU SE SOM MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till orebro@styrelseakademien.se

Förening

Att bygga styrka från grunden

Jag heter Rosmarie Lundqvist och är en av grundarna och delägarna i Sundhetsbolaget i Nora AB. Sundhetsbolaget är en företagshälsovård och privat läkarmottagning med verksamhet i Nora och Örebro. 

Som företagshälsovård har Sundhetsbolaget valt att fokusera på de små och medelstora företagen. Vi vill vara ett stöd så att de får en hälsosam organisation och välmående medarbetare. 

På vår privata läkarmottagning erbjuder vi i första hand tjänster som inte ingår i den offentliga vårdens huvuduppdrag så som utfärda av intyg, hälsokontroller och vaccineringar. Men vi utför även vanliga sjukvårdande undersökningarna och behandlingarna.

För att leverera bra tjänster av god kvalitet så utgår vi alltid från vetenskap och beprövad erfarenhet. Våra kunder ska alltid känna att de får ett personligt bemötande, att de är unika och att vi tar deras behov på största allvar. Vi har också ett pågående arbete för att bli certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö. 

En viktig del i min och företagets utveckling är mitt engagemang i Styrelseakademien Örebros styrelse och genom deltagande i deras kompetenshöjande utbildningar bl a Rätt Fokus. Vi har genom den kompetensen stärkts i vår ägarroll med tydligt fokus på våra långsiktiga strategiska mål och i min verksamhetsledande roll. Att bygga kvalitet och effektivitet från början har hjälpt oss väl i Sundhetsbolagets tillväxt och utveckling, nu och in i framtiden. 

Nationella partners: