Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN ÖSTSVERIGE

Vill du ha fler verktyg och mer kunskap i styrelsearbete och ett stort nätverk med andra som liksom du arbetar i styrelser? Då har du kommit rätt!

Läs mer om oss...

Nyheter

Ny organisation på plats

Styrelsen har arbetat fram en ny organisation för föreningen som nu håller på att implementeras. I stora drag innebär det att föreningen går från att ha en person som ansvarar för all verksamhet till att ha tre olika definierade roller som innehas av tre personer. Läs hela pressmeddelandet här.

Utbildning

Rätt Fokus i Styrelsearbetet

Vår grundläggande certifieringsutbildning i styrelsearbete.

Nyheter

Nytt Avsnitt Styrelsepodden

Nytt avsnitt av Styrelsepodden är ute!

Nyheter

SAPlay

Nytt innehåll publicerat på StyrelseAkademien Play. Endast tillgängligt för medlemmar.

Nyheter

Vägledning till god styrelsesed

Ladda ner digital version av Vägledning till god styrelsesed.

Evenemang

Föreningsstämma 17 april

17 april 2023 håller Styrelseakademien Östsverige sin föreningsstämma.

Evenemang

VD-avtalet

Lyssna till Martin Hultman, pensions- och arbetsrättskonsult på Skandia. Martin granskar flera hundra avtal varje år och upp mot 90% av de som granskas innehåller brister. Martin kommer dela med sig av några av de vanligaste fallgroparna, men också räddningsplankorna, i VD-avtal.

Evenemang

Styrelsemallar #3

Välkommen till våra medlemsaktiviter kring våra nya styrelsemallar. Detta är den tredje aktiviteten i en serie.

Evenemang

Nästa Ordförandenätverk

Ordförandenätverket träffas varannan månad, läs mer om upplägg och nästa träff.

Evenemang

Styrelsemallar #2

Välkommen till våra medlemsaktiviter kring våra nya styrelsemallar. Detta är den andra aktiviteten i en serie.

Evenemang

Cybersäkerhet

Ransomware och cyberattacker är ständigt återkommande rubriker i media. Cybersäkerhet har de senaste åren seglat upp som en av de viktigaste affärsriskerna. Därmed är det ett område där både styrelse och VD behöver få bättre koll. Men hur ska man se på cyberrisker i ett styrelseperspektiv?

Evenemang

Mediastrategi för styrelse och vd

Som styrelseordförande, styrelseledamot eller VD har du ett ansvar att hantera media på rätt sätt. Men också en möjlighet att nå ut och äga er story. Lyssna till hur det kan gå till när drevet är igång, hur tänker journalisten och hur kan ni i styrelsen förbereda er.

Nyheter

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

Det omarbetade förslaget till ändring av Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) bereds nu i EU-parlamentet. Något som Styrelseakademien arbetet intensivt med att få till.

Utbildning för kommunalt och regionalt ägda bolag

Våra styrelseutbildningar kan målgruppsanpassas och skräddarsys så att de har relevans i varje bolags specifika verklighet och blir ett led i styrelseutvecklingen. Läs mer om vad vi erbjuder just kommunalt och regionalt ägda bolag.

Utbildning

Rätt fokus i styrelsearbetet för offentlig sektor

Kvalitetssäkra styrelsen med en certifiering i styrelsearbete, speciellt framtagen för offentlig sektor. Nu kan du boka utbildning 26-27 januari eller 13-14 mars i Stockholm. Vi bjuder även in till ett mingel efter första utbildningsdagen.

Nyheter

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

VD-ORD: StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren. "I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem."

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

Nyheter

Så funkar det: Styrelsens roll vid rekonstruktion

En bra styrelse kan utgöra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad rekonstruktion. Men det kräver både arbete och kunskap. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, ger goda råd.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: