Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN ÖSTSVERIGE

Vi är ditt forum på hemmaplan som lyfter styrelsens betydelse och förmedlar strategisk kunskap som du direkt kan omsätta i praktisk handling. Du får tillgång till ett stort näringslivsinriktat utbud och ett lokalt nätverk där du kan knyta värdefulla kontakter. Framför allt får du nya perspektiv på hur du kan utveckla din styrelse och ditt företag.

Läs mer om oss...

Nyheter

Kallelse Föreningsstämma

Som medlem i StyrelseAkademien Östsverige är du välkommen på den årliga Föreningsstämman, 24 mars klockan 17. Vi uppmuntrar att du som medlem aktivt använder ditt medlemsinflytande och deltar på stämman.

Nyheter

Intervju Kristina Bähr

”Nu är det ett ypperligt tillfälle att fortbilda sig”. Orden kommer från Kristina Bähr, mångårig ledarskapsrådgivare och kvinnan bakom Hjärnpodden, som precis avslutat styrelseutbildningen Rätt Fokus. Hon tror inte vi kan vila oss ur den här krisen, utan att vi måste snäppa upp oss och bli skarpare. Och de företag som satsar på utbildning och kan anpassa sig bäst till den nya miljön kommer vara vinnarna. Vi pratade med Kristina för att höra vad hon tyckte om utbildningen.

Nyheter

Ny styrelse i StyrelseAkademien Östsverige

Under vår digitala föreningsstämma 31 mars utökades styrelsen till att bestå av 7 ledamöter och tre nya personer kliver nu in i styrelsen.

Utbildning

Rätt Fokus i Styrelsearbetet SME

Dela erfarenheter, utöka nätverket med styrelsekollegor och få den allt viktigare certifieringen som styrelseledamot. Boka din plats redan nu, det fylls löpande på ...

Utbildning

Hållbarhet i ett styrelseperspektiv - Ny digital utbildning

Kraven på företag och organisationer att ta större samhällsansvar ökar snabbt, drivet av förväntningar från olika intressentgrupper och förändringar i omvärlden. Hållbarhetsfrågorna blir allt mer integrerade i samhället. Att skapa långsiktigt värde för både företag och samhälle är idag nödvändigt för fortsatt lönsamhet och riskminimering. Styrelseakademien Östsverige erbjuder nu en digital diplomutbildning i hållbarhet i samarbete med Östsvenska Handelskammaren.

Utbildning

Risk- och krishantering - Ny digital utbildning

Styrelsens arbete inför – under – efter en kris har alltid varit viktig men betydelsen har accentuerats under den rådande Covid-19 pandemin. Styrelseakademien Östsverige erbjuder nu en digital diplomutbildning i Risk- och krishantering i samarbete med Östsvenska Handelskammaren.

Evenemang

Lärdomar från pandemin - hur navigerar styrelsen i det nya landskapet?

Nu har det gått drygt 6 månader sedan våra svenska företag liksom hela samhället ställdes inför Corona-pandemin och bara ett par veckor sedan den andra vågen svepte in över hela västvärlden. Pandemin har påverkat alla verksamheter på ett eller annat sätt, en del har fått lägga ner sin verksamhet, andra gasat på för fullt men för de flesta har det handlat om att hantera en kris och ställa om till en ny verklighet. Under seminariet kommer Satish Sen och Roland Dansell diskutera erfarenheter och lärdomar inför framtiden, utifrån det vi är med om nu.

Evenemang

Frukostseminarie Aktiv ägarstyrning

Kom och lyssna på hur aktiv ägarstyning går till i praktiken. Under seminariet kommer vi att mixa teori och praktik och ge utrymme för dialog med dig som deltagare. Seminariet riktar sig till dig som ägare, ordförande/ledamot och VD i främst ägarledda företag.

Evenemang

Medlemssnack organisationsförändring

Kom och lyssna till Henriks tankar kring organisation- och engagemangsutveckling, delta i en övning med talangklossarna och diskutera ämnet med andra medlemmar.

Nyheter

Extra stort onlineutbud under vårterminen: Gå Rätt fokus och få ditt styrelsecertifikat

Ända sedan pandemins start har StyrelseAkademien verkat för att ställa om - inte ställa in. Under vårterminen 2021 görs ännu en satsning med extra många tillfällen att gå certifieringsutbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) i onlineversion.

Nyheter

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

VD-ORD: StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren. "I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem."

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

Nyheter

Så funkar det: Styrelsens roll vid rekonstruktion

En bra styrelse kan utgöra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad rekonstruktion. Men det kräver både arbete och kunskap. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, ger goda råd.

Nyheter

Nya upplagan av Vägledning till god styrelsesed är här

Den fjärde upplagan av Vägledning till god styrelsesed har uppdaterats med avsnitt om bland annat cyber security, styrelsens relation med det omgivande samhället samt vad man bör tänka på innan man tackar ja till ett styrelseuppdrag.

Nyheter

Nu finns Master fokus även som onlineutbildning

Nu finns StyrelseAkademiens högre ordförandeutbildning även i onlineversion: "Master fokus i styrelsearbetet: högre ordförandeutbildning – online". Satsningen är ett led i att digitalisera StyrelseAkademiens utbud och att skapa ökad tillgänglighet över hela landet.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: