Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Pressmeddelande november 2022

 

Yvonne Angelsjö
Verksamhetsledare
yvonne.angelsjo@styrelseakademien.se
(LinkedIN)

Staffan Emanuelsson
Projektledare
staffan.emanuelsson@styrelseakademien.se
(LinkedIN)

Jeanette Hellgren
Kansli
ostsverige@styrelseakademien.se
(LinkedIN)

Förening

Ny organisation i StyrelseAkademien Östsverige, där en blir tre personer

Styrelsen har arbetat fram en ny organisation för föreningen som nu håller på att implementeras. I stora drag innebär det att föreningen går från att ha en person som ansvarar för all verksamhet till att ha tre olika definierade roller som innehas av tre personer.

Omorganisationen är initierad för att bygga en mer långsiktigt hållbar och effektiv förening. Från att all verksamhet bedrivs av en verksamhetsledare, så kommer föreningens verksamhet bedrivas utifrån tre olika roller. Dessa är verksamhetsledare, projektledare och kansli. En fördel är att rollerna kan tillsättas av personer som har sitt driv och huvudsakliga kompetens inom sitt område.

Med denna förändring ser styrelsen att föreningen står bättre rustad för framtiden och att föreningens verksamhet kan utvecklas ännu bättre sätt framöver. Vi är glada över att kunna presentera de personer som har rekryterats till de tre olika rollerna.

Yvonne Anglesjö, Verksamhetsledare
Yvonne har lång erfarenhet som styrelsearbetare, företagsledare samt som affärs – och verksamhetsutvecklare. De senaste åren har Yvonne arbetat som interimschef inom såväl privat som offentlig verksamhet där uppdragen ofta har varit att leda inom förändring. Som verksamhetsledare har Yvonne det huvudsakliga ansvaret för partnersamarbeten och utvecklingen av vår utbildningsverksamhet. Yvonne kommer succesivt att gå in i rollen och fördela sin tid mellan sina uppdrag.

Staffan Emanuelsson, Projektledare
Staffan har varit Verksamhetsledare för föreningen de senaste två åren. Innan detta arbetade Staffan i föreningens styrelse i två år. Som projektledare kommer Staffan ansvara för genomförandet av flera av föreningens evenemang och aktiviteter. Det handlar både om det praktiska genomförandet samt faciliteringen av diskussioner.

Jeanette Hellgren, Kansli
Jeanette har en lång erfarenhet inom StyrelseAkademien och arbetar både nationellt och lokalt med flera föreningar. Kansliet hanterar all administration kopplat till föreningen, aktiviteter och utbildningar. Det är även kansliet som är den huvudsakliga kontaktvägen in i föreningen.

- Nu satsar StyrelseAkademien Östsverige, där en blir tre. Vi välkomnar och förstärker med Yvonne Anglesjö som ny i föreningen, som kommer att ta vid där vi befinner oss i en mycket spännande och utvecklande fas. Inte minst vad gäller utvecklingen av vårt arbete med våra samarbetspartners. Vi förstärker även med Jeanette Hellgren som ska hjälpa oss med all administration. Vi behåller även Staffan som projektledare med all hans kunskap. säger ordförande Anna Hjertstedt Leijon

- Jag ser fram emot att bygga vidare på de etablerade nätverk som redan finns, skapa medlemsnytta, vara med och bidra till fortsatt kompetensutveckling genom våra efterfrågade styrelseutbildningar. StyrelseAkademiens verksamhet står för kunskap och kompetens och jag kommer att verka för att skapa utveckling och mervärden på individ- och företagsnivå. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen för StyrelseAkademien Östsverige och våra partners ta verksamheten till ytterligare en nivå, säger Yvonne Anglesjö.

Styrelsen i StyrelseAkademien Östsverige:
Anna Hjertstedt Leijon, ordförande (LinkedIN)
Gunilla Brynell-Johansson, vice ordförande (LinkedIN)
Annelie Larsson, ledamot (LinkedIN)
Christer Trägårdh, ledamot (LinkedIN)
Rolf Björck, ledamot (LinkedIN)
Roshan Malalatunga, ledamot (LinkedIN)

 

Kontakt;
ostsverige@styrelseakademien.se

Ordförande;
Anna Hjertstedt Leijon anna@hjertstedt.nu tel; 070-480 67 80

Verksamhetsledare;
 Yvonne Anglesjö yvonne.anglesjo@styrelseakademien.se tel; 070-775 43 70

Nationella partners: