Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

 Vi ställde två frågor till er förutom frågan om NPS!

 

1) Vilka frågor tycker du det är viktigast att StyrelseAkademien driver?

 Att vi ska kunna fakturera styrelseuppdrag                                            (Arvoderingsfrågan)

Att vi fortsätter att arbeta för att det ska vara externa ledamöter i styrelserna

 Professionella styrelser, att vi lyfter frågan om att alla i styrelserna ska vara utbildade/certifierade.

2) Har du andra synpunkter du vill föra fram? 

 SA behöver arbeta mer med att få fram styrelseuppdrag, samt skapa en CV databas där vi medlemmar kan registrera oss. Fler Match-making event

Fler utbildningar bla fräscha upp kunskaperna. Mer hjälpmedel med mallar osv.  

Bra event och med hög kvalitet. Skulle önska fler fysiska lunchevent eller frukostevent gärna ännu mer lokalt. Men varje event som är gjort är på så bra     kvalitet. Tummen upp för er som arbetar

Förening

Stort tack till er alla som fyllde i årets medlemsenkät!

33% av alla våra medlemmar valde att svara och det är den högsta svarssiffran inom hela föreningen.

Vi har valt att följa NPS värdet,(NPS står för Net Promoter Score), och fördelen är att det bara ställs en enda fråga: Skulle du rekommendera StyrelseAkademien till en vän eller kollega? Sedan har vi fyllt på två frivillg frågor.

StyrelseAkademien Skåne har under 4 år legat på en hög stabil nivå vilket är positivt men i år vi tagit ett jättekliv uppåt. En fantastiskt hög NPS, finns ingen förening inom StyrelseAkademien som haft en så hög NPS.

TACK!

   

Hur räknar man ut NPS-resultatet? –

De som svarar gör det på en skala från 1 till 10. Alla som svarar från 0 till 6 på skalan ger minuspoäng. Det är de missnöjda. Endast svaren 9 och 10, som anger ambassadörer, ger pluspoäng – övriga svar ger 0. Det innebär att en NPS­-undersökning mycket väl kan hamna på minustal.

            

Nationella partners: