Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

 

 

Vilken fråga tycker du det är viktigast att StyrelseAkademien driver?

  1. Arvoderingsfrågan
  2. Öka medvetenheten om vilken effekt de externa styrelseledamöterna har i företagen.
  3. Vikten av mångfald i styrelsen.

Övriga kommentarer som flest medlemmar har tagit upp!

  1. Generellt tycker ni att vi gör ett bra arbete. Bra webbinarium och event med viktiga ämnen.
  2. Styrelsecasen är mycket populära
  3. Nätverksträffar vill ni att vi ska fortsätta och ni ser gärna att vi gör träffar på fler orter än Malmö.
  4. De flesta negativa kommentarer är att ni tycker att ni inte får styrelseuppdrag via oss.

Än en gång ett stort tack för alla svar, att så många har lagt tid på att skriva fritext i samband med enkäten det tyder på engagemang. Och att många som beskriver oss i ett ord använder ord som professionell och kompetent gör oss stolta.

Lisa Schuman ,Verksamhetschef

Förening

Stort tack till er alla som fyllde i årets medlemsenkät!

29% av alla våra medlemmar valde att svara och det är en mycket hög siffra.

Vi har valt att följa NPS värdet,(NPS står för Net Promoter Score), och fördelen är att det bara ställs en enda fråga: Skulle du rekommendera StyrelseAkademien till en vän eller kollega? Sedan har vi fyllt på med följdfrågor. StyrelseAkademien Skåne har nu under 4 år legat på en hög stabil nivå vilket är positivt. 

               

Hur räknar man ut NPS-resultatet? –De som svarar gör det på en skala från 1 till 10. Alla som svarar från 0 till 6 på skalan ger minuspoäng. Det är de missnöjda. Endast svaren 9 och 10, som anger ambassadörer, ger pluspoäng – övriga svar ger 0. Det innebär att en NPS­-undersökning mycket väl kan hamna på minustal.

Nedan ser ni diagram rörande de svar ni gett på frågorna i enkäten.

 

 

 

 

Nationella partners: