Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Pris | 8 900 kronor exkl. moms 
medlemspris 7 900 kronor exkl. moms (Medlemsavgift 1 600 kr/år inkl. moms)

I avgiften ingår dokumentation och litteratur.
Eventuella internatkostnader tillkommer.

KURSEN TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN:

 • Förfrågan om ordförandeskapet
 • Den formella sidan av uppdraget
 • Styrande dokument
 • Hur skapar man värde med styrelseaarbetet, och värde i bolaget?
 • Utveckla relationer

FÖRKUNSKAPER:

Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

KALENDER 2022

AUGUSTI

31 Ökat fokus: Ekonomi | 2 halvdagar online | Anmäl dig 

SEPTEMBER

27 Ökat fokus: Ordföranderollen | 2 halvdagar online | Anmäl dig

OKTOBER

5 Ökat fokus: Ekonomi | 2 halvdagar online | Anmäl dig 

7 Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv | 1 heldag | Anmäl dig

NOVEMBER

16 Styrelseledamot i noterade bolag | 2 halvdagar online | Anmäl dig

24 Ökat fokus: Ordföranderollen | 2 halvdagar online | Anmäl dig

DECEMBER

7 Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv | 2 halvdagar online | Anmäl dig

KALENDER 2023

JANUARI

11 Ökat fokus: Ekonomi | 2 halvdagar online | Anmäl dig

FEBRUARI

 7 Ökat fokus: Ordföranderollen | 2 halvdagar online | Anmäl dig

MARS

14 Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv | 2 halvdagar online | Anmäl dig

APRIL

20 Ökat fokus: Ekonomi | 2 halvdagar online | Anmäl dig

MAJ

23 Ökat fokus: Ordföranderollen | 2 halvdagar online | Anmäl dig

JUNI

7 Ökat fokus: Strategi | 2 halvdagar online | Anmäl dig

 

Kontakt

StyrelseAkademien Skåne

skane@styrelseakademien.se

Förening

ÖKAT FOKUS I STYRELSEARBETET: ORDFÖRANDEROLLEN

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Det här är rätt utbildning, om du ...

 • är ny som ordförande
 • kommer att bli vald till ordförande
 • har stor erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
 • har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
 • vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
 • vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet
 • verkar i små och medelstora (SME) företag

Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.  

KURSUPPLÄGG

Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:

1. Du får en förfrågan om jobbet som ordförande

Den här delen handlar om hur du hanterar en förfrågan om ordförandeskapet. Någon hör av sig till dig. ”Vi vill gärna att du …”. Här gäller det att göra en kvalificerad bedömning. Vem eller vilka står bakom förfrågan och hur ser en eventuell kravspecifikation ut? Många tankar brukar röra sig i huvudet – smicker, rädsla, lust, fåfänga, tid och annat. Om du lutar åt ett JA så gäller det att träffa ägarna, styrelsen och ledningen helst var för sig. Du kanske efter detta ska göra en omvänd egen kravspecifikation, du kommer med motkrav. Allt detta diskuterar vi på utbildningen samt hur din introduktionsperiod bör se ut. Sist men inte minst, du måste ta ställning till om uppdraget ger rätt påbyggnad av din image och att du får betalt för din insats. Det är nu i starten som du har chans att börja sätta agendan.

Det finns också en formell sida av uppdraget som vi kommer att diskutera. Det finns en aktiebolagslag med en delvis nyskriven paragraf som du har att rätta dig efter. Svensk kod för bolagsstyrning innehåller många kloka saker, som du kan hämta inspiration från. Och så finns Vägledning till god styrelsesed som StyrelseAkademien ger ut, från 2014 i ny version. Där finns en del om ditt ordförandejobb. Sist men inte minst kan ditt jobb påverkas av bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, arbetsordning och andra styrelsebeslut. Vi diskuterar och gör dig mer förtrogen med dessa styrande dokument.


2. Du ska skapa värde med styrelsearbetet

Den här delen behandlar den viktigaste och tuffaste delen av styrelsearbetet.  Det handlar om hur du använder dina ”resurser”; styrelseledamöternas kompetens samt VD med sin organisation. Det är ni tillsammans som ska skapa värde och du är ytterst ansvarig. Mycket av det praktiska tas på ett konstituerande styrelsemöte, vi diskuterar hur du kan få det till något värdefullt. Rent praktiskt ska du se till att det tas fram en årsplan för styrelsemötena, hur du tillsammans med VD sätter agendan och du lämpligen förbereder mötena. Det handlar om kallelser, dagordningar och materialet – vem som gör vad och när.

Vi fokuserar på hur du kan skapa värde i bolaget. Ett genomgående tema. Vi försöker tränga under ytan på ordet värdeskapande. Styrelsemötet om strategin är en avgörande ingrediens här. Vi ägnar en hel tid åt strategiprocessen, som du förmodas leda. Här finns inte en solklar sanning, men vi jobbar med best practice. Styrelsemötet om affärsplanen är ett logiskt nästa steg, samma sak här, inga enkla sanningar. Vi vill ge dig råg i ryggen för att våga ta beslut som för bolaget framåt.  Vi försöker också diskutera det dolda arbetet, d.v.s. det som finns mellan styrelsemötena och vad som är viktigt att hantera. Plats för diskussioner.


3. Du ska utveckla relationerna

Den här delen handlar om dina relationer med dina intressenter. En ren aktieägarfokusering har alltmer bytts till att fler av bolagets intressenter är i fokus. 

 • Din egen styrelse. Hur du kan få den att fungera effektivare och klokare. Hur kan du få de andra att ta större ansvar. Och hur hanterar jobbiga ledamöter för att nämna något.
 • Du och VD. Ni som behöver bli ett radarpar. Hur går det till? Vi diskuterar hur nära relationen bör vara för att fungera bra och i vilka situationer som du som ordförande kan assistera VD utåt. I botten ligger att du har klarlagt vad VD:s mandat är och vilken rapportering du och din styrelse förväntar er.
 • Du och ägarna. Man kan gott säga att du blir företagets strategiska utvecklingsmotor. Du vet vad ägarna har för intentioner och restriktioner, där har du ditt manöverutrymme. Men du kan också jobba närmare ägarna i olika frågor, det diskuterar vi också.
 • Du och övriga intressenter. Här finns revisorer, banker, större kunder, viktiga leverantörer, tänkbara samarbetspartners och många andra. Vi lägger en del tid här, om du har intresse.

INFORMATION

Detta är en fristående kurs i fortsättningsutbildningen för "Ökat fokus i styrelsearbetet". Du kan välja att gå en eller flera av dessa fristående kurser.

Anmälan är bindande
Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats.

Vill du boka om din plats till ett senare tillfälle tar vi ut en ombokningsavgift.
20% av priset om du bokar om med mindre än 30 dagar kvar till utbildningsstart
50 % av priset om du bokar om mindre än 14 dagar före utbildningsstart.
100% av priset om du bokar om mindre än 5 dagar före utbildningsstart

Nationella partners: