Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

 

 

Förening

 Välkommen till ett nytt år med StyrelseAkademien Skåne!

 

Nu är det dags att summera 2019 och vi vill börja med att tacka våra 830 medlemmar för att ni valt att engagera er i StyrelseAkademien. Glädjande nog ser allt fler vikten av det värde ett aktivt och professionellt styrelsearbete skapar. Under året har vi genomfört ett antal kvällsevent med fokus på aktuella styrelsefrågor som: styrelsens ansvar, finansiell risk, styrelsearbete över Öresund och hållbarhet för att nämna några.

En av höjdpunkterna under året var Stora Styrelsedagen med temat ”Smart hållbar bolagsstyrning i en värld som förändras”. Dessutom fyllde StyrelseAkademien Skåne 25 år. Vi inledde med tre olika break-out sessions och därefter talade Kjell A Nordström engagerat vad som krävs för att driva bolag i den föränderliga värld vi lever i. Vi avslutade med trolleri, musik och en festlig middag på Studio i Malmö. 

Årets skånska nominering till Guldklubban för onoterade bolag delades ut till Per Wargéus för hans ordförandeskap i Avensia AB (publ). Guldklubban är en utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap som delas ut av StyrelseAkademien i samarbete med Deloitte och SEB. 

Ett av StyrelseAkademiens uppdrag är att driva opinion och under 2019 har beskattningen av styrelseledamöters arvodering fortsatt stått högst på agendan. Högsta förvaltningsdomstolens dom med innebörd att styrelsearvode skall beskattas som inkomst av tjänst kommer att påverka små och medelstora företags möjlighet att attrahera professionella styrelseledamöter. Domen överklagades under sommaren och vi hade förhoppningar om att en ändring skulle komma till stånd. Tyvärr kom besked i dagarna att så inte sker. Både StyrelseAkademien och Svenskt Näringsliv har lämnat in en hemställan om lagändring till Regeringskansliet. Arbetet fortsätter under 2020

Vår vision är ”en extern ledamot i alla bolag” och vårt uppdrag är att fler företag skall se värdet av externa ledamöter och den kompetens de tillför. Därför är det positivt att omfattningen av styrelseuppdrag som annonseras via StyrelseAkademiens annonseringstjänst har ökat. Detta är en strategiskt viktig fråga som styrelsen har stort fokus på. 

Att ge våra medlemmar möjlighet att öka sin kunskap i bolagsstyrning är en viktig del av vår verksamhet. Utöver vår certifieringsutbildning Rätt Fokus har vi arrangerat Ökat Fokus -strategi och Ökat Fokus – ordföranderollen. Dessa två påbyggnadsutbildningar arrangeras även under våren 2020, mer information finns på hemsidan. 

Under 2020 fortsätter vi med intressanta teman ur styrelseperspektiv – närmast följer: 

  • Onsdag 22 januari ”VD-avtal ur legalt och etiskt perspektiv” i samarbete med våra strategiska partners WSA Law och Swedbank.

  • Torsdag 12 mars ”StyrelseAkademien Skånes årsstämma” i Malmö.

  • torsdag 16 april ”Styrelsens ansvar” i samarbete med vår strategiska partner Advokatfirman Lindahl. 

Utöver detta har vi flera intressanta kvällsevent och aktiviteter planerade som presenteras i början av året. 

Slutligen ett stort tack till våra strategiska partners – Aspekta, Advokatfirman Lindahl, Handelsbanken, KPMG, Nordea, PwC, SEB, Sparbanken Skåne, Swedbank och WSA Law.

Vårt mål är att leverera bästa möjliga medlemsnytta och vi vill gärna ha dina synpunkter på vad som kan göras bättre. Skicka gärna ett mejl till mig, kristina@jarring.se

Under jul- och nyårshelgen har vi stängt från den 20 december t.o.m. den 6 januari.

Vi önskar dig en Fridfull Jul och Nyårshelg och hälsar dig välkommen till nya spännande aktiviteter för att öka din styrelsekompetens 2020!


 Kristina Jarring Lilja
Ordförande StyrelseAkademien Skåne

Nationella partners: