Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

 

Våra utbildningar skapar värde för bolaget

  • Roller och ansvarsfördelning förtydligas mellan styrelse och VD samt mellan styrelse och ägare
  • Bättre förutsättningar att genomföra ägardirektiven och affärsplanerna
  • Fokus på värdeskapande styrelsearbete och bolagets prestation
  • Mindre sammanblandning nämnd- och bolagsstyrning
  • Möjlighet att skapa samsyn, färre meningsskiljaktigheter
  • Bättre förutsättning för Vd att öka genomförandekraften
  • Skapar struktur och fokus på rätt saker (strategi)
  • Identifiera ledamotens styrkor
  • Minskad sårbarhet vid ledamotsförändringar
  • Riskminimering genom större förståelse för uppdraget

Behovsanpassade utbildningsinsatser

Våra utbildningar ger förutsättningar för styrelseledamöter i kommunala bolag att förstå och känna sig trygga i sin roll och sitt ansvar med hänsyn till exempelvis samhällsnytta, likabehandling, offentlighet, politiska avväganden, vinstintresse och sekretess. Behovet av utbildning ser dock olika ut i olika kommuner och därför erbjuder vi en behovsanpassad kompetensutveckling i värdeskapande styrelsearbete och bolagsstyrning under hela mandatperioden. Genom en mix av teori, praktiska inslag och gruppdiskussioner får deltagarna med sig verktyg som de direkt kan applicera i sin vardag.

 

Frågor? Kontakta Lisa Schuman, Verksamhetschef StyrelseAkademien Skåne
0709-285404 eller
lisa.schuman@styrelseakademien.se

 

 
 
Förening

Kontakt

Stefanie Feldmann
Verksamhetschef StyrelseAkademien Skåne
stefanie.feldmann@styrelseakademien.se
Tel. 073- 056 63 74

VÄGEN TILL EN VÄRDESKAPANDE STYRELSE I KOMMUNALT OCH REGIONALT ÄGDA BOLAG

Vi gör er styrelse redo för ett värdeskapande styrelsearbete!

Att omvärlden, marknaderna och branscherna förändras är idag mer regel än undantag och det innebär att det ställs nya krav på bolagsstyrningen och styrelsearbetet. Dessutom granskas och ifrågasätts kommunal verksamhet i högre grad än tidigare och ett flertal ledamöter byts ut under en mandatperiod. Detta innebär att kunskap kontinuerligt behöver tillföras, uppdateras och kompletteras för att ledamöterna i styrelserna ska kunna bidra till ökad samhällsnytta och värdeutveckling i bolaget.

Styrelseakademien har lång erfarenhet av att utbilda styrelser i såväl privat som offentligt ägda bolag i styrelsearbete och bolagsstyrning, alltid utifrån ett värdeskapande perspektiv. Vi har utbildat över 2500 ledamöter i styrelser samt ledningspersoner i kommunalt och regionalt ägda bolag i värdeskapande styrelsearbete. Vi brinner för att utbilda Sveriges kommuner och regioner i styrelsearbete och därigenom stärka den svenska välfärden!

Vi inleder gärna med fördjupande samtal med vd och styrelseordförande för en diskussion kring vad ni bäst behöver. Sedan formulerar vi tillsammans med er ett program som passar era specifika behov och utmaningar för att ge er rätta kunskaper, insikter och verktyg för ett värdeskapande styrelsearbete. Läs mer här

Nationella partners: