Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Utvecklar styrelsearbetet i Sverige

StyrelseAkademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Vi samlar drygt 8 000 styrelseledamöter och ägare från norr till söder i våra 16 lokalföreningar. Tillsammans professionaliserar vi styrelsearbetet i Sverige.

StyrelseAkademien bildades 1991 och är idag Sveriges ledande forum för professionalisering av styrelsearbetet i Sverige.

Bland våra medlemmar finns styrelseledamöter, mentorer, företagsledare, ägare, entreprenörer och andra personer som drivs av övertygelsen att ett professionellt värdeskapande styrelsearbete bidrar till svenskt näringslivs globala konkurrenskraft.

Som normgivare har vi en viktig roll i utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning.

StyrelseAkademien är sedan 2012 Sveriges representant i ecoDa – European Confederation of Directors’ Associations. ecoDa är paraplyorganisation till 21 europeiska styrelseinstitut och ägnar sig åt opinionsbildning och lobbying gentemot reglerande organ såsom EU:s institutioner.

Vi utbildar årligen drygt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor, och erbjuder tjänster så som styrelse- och vd-utvärderingar, styrelseansvarsförsäkring, annonsering om styrelseuppdrag och nätverksträffar för att främja utvecklingen av styrelsearbetet i Sverige.

 

Nationella partners: