Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

________

Kontakt

E-post: info@styrelseakademien.se

Tf. Vd Olof Degerfeldt
Utveckling/IT Claes Enell
Ekonomi 
Kundfakturor och leverantörer: Lisa Ås
Övrig ekonomi: Olof Degerfeldt 

 

________

Post- och besöksadress

StyrelseAkademien Sverige
I know a place, Sergels Torg 12, 17 tr.
111 57 Stockholm

________

Fakturor skickas till

E-post: lin1007@pdf.grantthornton.se

StyrelseAkademien Sverige
LIN1007  Scancloud
831 97 Östersund

________

Integritetspolicy

Orgnr: 802018-3482

> Läs vår integritetspolicy

Styrelseakademien Sveriges styrelse och organisation

StyrelseAkademien, som bildades 1991, är en oberoende, ideell förening som finns i hela landet. Det är de 16 lokala föreningarna som driver verksamheten och riksövergripande StyrelseAkademien Sverige som samordnar arbetet.

StyrelseAkademien Sverige har till uppgift att utveckla och vårda varumärket och har det övergripande ansvaret för föreningens internationella arbete, forskningsverksamhet och för att fastställa verksamhetens nationella inriktning, riktlinjer och samarbetsvillkor.

StyrelseAkademien Sverige ansvarar också för att ta fram ett nationellt och enhetligt utbildningsprogram, med kvalitetssäkrat utbildningsmaterial och ackrediterade lärare. Därutöver tar vi fram ett antal andra kvalitetssäkrade tjänster och produkter.
Målet är att aktivt främja medlemsföreningarnas utveckling. Exempel på detta är att vara ansvarig utgivare för webbplatsen och för medlemstidningen PS, Sveriges enda tidning om professionellt styrelsearbete.

Samtliga ordföranden i de 16 lokalföreningarna ingår i StyrelseAkademien Sveriges ordföranderåd som sammankallas två gånger per år. StyrelseAkademien Sverige har dessutom ett antal råd och utskott inom skilda verksamhetsområden, till exempel inom utbildning, forskning, internationella frågor samt styrelse- och vd-utvärderingar.

Vår styrelse

StyrelseAkademien Sveriges styrelse består av ordförande och sju ledamöter. Fem ledamöter är  ordförande i sin respektive föreningar, och två ledamöter samt ordförande är externa. Mandatperioden för styrelsens ledamöter är två år.

Svante Forsberg

svante(@)kungskroka.se
Ordförande

Kristina Jarring Lilja

kristina(@)jarring.se
Vice Ordförande, StyrelseAkademien Skåne

Olof Degerfeldt

olof.degerfeldt(@)hiskegard.se            StyrelseAkademein Norr

Christer Nilsson

christer(@)vestadil.com
Ledamot, StyrelseAkademien Stockholm

Kenneth Lundin

kenneth.lundin(@)bergkvarainvest.se
Ledamot, StyrelseAkademien Sydost

Karin Burgaz

karin.burgaz(@)nyaledarskapet.se
Ledamot, StyrelseAkademien Dalarna

Ossian Ekdahl

ossian.ekdahl(@)ap1.se
Ledamot

Gunilla Rittgård

rittgard@icloud.com
Ledamot

Valberedning

Paul Folkesson

paul.folkesson@synbar.nu
Ordförande

Åsa Mitsell

asa.mitsell@outlook.com
Ledamot

Rigmor Öberg

Rigmor Öberg
rigmor@bizevolution.se

Anna Rosengren anna.rosengren@almi.se

Nationella partners: