Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

_________

Läs mer och hitta kontaktuppgifter till StyrelseAkademiens alla utskott och råd. 

Utskott OcH Råd

Forskningsutskottet

Vårt forskningsutskott inrättades 2012, har bland annat som mål att bli ett virtuellt nav för svensk forskning inom bolagsstyrning.

> Till forskningsutskottet

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet ska verka för att StyrelseAkademien är en erkänd utbildningsaktör inom ägar- och bolagsstyrning.

> Till utbildningsutskottet

Internationella utskottet

Sedan 2012 är StyrelseAkademien Sveriges representant i ecoDa för att ytterligare vara med och påverka utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning.

> Till internationella utskottet

Utvärderingsrådet
 

Utvärderingsrådet ansvarar gentemot styrelse och VD för att tjänsten utvecklas som en viktig och integrerad del av vårt utbud av produkter och tjänster inom bolagsstyrningsområdet.

> Till utvärderingsrådet

Ordföranderådet
 

Ordföranderådet är ett forum för informations-, erfarenhetsutbyte och strategiutveckling och ska verka för medlemsföreningarnas utveckling.

> Till ordföranderådet

Nationella partners: