Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

ecoDa logga

Medlemskap i andra styrelseinstitut

Som medlem i StyrelseAkademien har du möjlighet att även bli medlem hos några av ecoDa’s nationella styrelseinstitut till rabatterat prisFör att få mer information om eventuella krav för medlemskap hos respektive förening, gå in på deras hemsida via länk. Du kan även kontakta angiven kontaktperson.

Internationella Utskottet

StyrelseAkademien har länge haft en central roll i utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning. För att ytterligare vara med och påverka utvecklingen både här i landet, inom Europa och internationellt, är vi sedan 2012 Sveriges representant i ecoDa – European Confederation of Directors’ Associations.

ecoDa är paraplyorganisation till 21 europeiska styrelseinstitut. Organisationen ger röst åt Europas styrelseledamöter genom att arbeta med opinionsbildning och lobbying. 

ecoDa godkänner endast organisationer som är ledande inom styrelsefrågor och bolagsstyrning i sina respektive länder. Sverige representeras av StyrelseAkademien.

För StyrelseAkademien är ecoDa en viktig kanal för vårt arbete med påverkan, utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte.

ecoDa utvärderar regelbundet medlemsorganisationernas utbildningsutbud. Syftet är att garantera att utbildningarna har hög kvalitet. StyrelseAkademien är den enda svenska utbildningsaktören inom styrelseutbildning som kan erbjuda denna kvalitetsstämpel.

Genom ecoDa är vi även knutna till den internationella organisationen för professionellt styrelsearbete, GNDI, the Global Network of Director Institutes.

På den här sidan, via StyrelseAkademiens grupp på LinkedIn och via ecoDa:s webbplats och LinkedIn-grupp, kan du följa vårt arbete, men även engagera dig i debatten och ge din syn på vilka frågor StyrelseAkademien ska driva i EU och internationellt. På StyrelseAkademiens webbplats kan du även hitta internationella nyheter och information samt aktuella policydokument från EU, inklusive StyrelseAkademiens och ecoDa’s synpunkter och remissvar.

För att koordinera arbetet har styrelsen inrättat ett internationellt utskott. Kontakta gärna ledamöterna i utskottet med dina synpunkter och idéer. 

Läs mer om europeiska bolagskoder här: The European Corporate Governance Codes Network, ECGCN

Internationella utskottets medlemmar:

Per Lekvall

per.lekvall(@)telia.com
Ordförande i Internationella utskottet. Ledamot i ecoDas policykommitté.

Suzanne Liljegren

suzanne(@)sliljegren.se

ecoDa:s Communication Advisor. 

Svante Forsberg

 sforsberg(@)deloitte.se
StyrelseAkademiens representant i ecoDas styrelse.

Lena Henningsson

l.henningsson(@)stabletable.se
Ledamot i ecoDa:s Utbildningskommitté.

Lars-Erik Forsgårdh

le.forsgardh@hotmail.com
Ledamot.

Ossian Ekdahl

ossian.ekdahl(@)ap1.se
Ledamot.

Ulrika Spåls

ulrika.spals(@)styrelseakademien.se
Ledamot i ecoDas Generalsekreterarnätverk.

Nationella partners: