Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

________

Mer information                  

Styrelseakademiens utvärderingsråd

StyrelseAkademien erbjuder sedan år 2009 en webbaserad tjänst för styrelse- och VD-utvärderingar.

Sedan dess har ca 700 utvärderingar genomförts för en mängd olika organisationer (företag och föreningar). Utvärderingsrådet ansvarar gentemot styrelse och VD för att tjänsten utvecklas som en viktig och integrerad del av vårt utbud av produkter och tjänster inom bolagsstyrningsområdet.

Styrelseutvärderingsrådets medlemmar:

Ewa Ljunge

ewa(@)ljunge.se

Rigmor Öberg

rigmor(@)bizevolution.se

Nationella partners: