Åtgärder för att uppdatera din dator eller mobiltelefon

Här listar vi förslag på åtgärder att vidta om du får problem med anmälan eller att webbläsaren inte beter sig som förväntat

  1. Starta om din dator/ mobiltelefon. Ändras beteendet och löste det problemet?

  2. Är senaste säkerhetsuppdateringen genomförd på enheten? Uppdatera enheten till senaste version av programvara.

  3. Är apparna på dator eller mobiltelefon uppdaterade? Uppdatera

    alla appar.

  4. Är närminnet/cache rensat i webbläsaren som används? Rensa och prova igen genom att starta om webbläsaren efter rensning.

  5. Prova en alternativ webbläsare.

  6. Finns det ett repetitivt beteende på andra delar av hemsidan som ger samma typ av fel? Vi är tacksamma om du kan anmäla felet. Se rutin här.