Filtera på:




StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

StyrelseAkademien Sydosts är ”Årets StyrelseAkademi” 2019!

Idag tillkännagavs att StyrelseAkademien Sydost får utmärkelsen ”Årets StyrelseAkademi”. Utmärkelsen delas ut av StyrelseAkademien Sverige som varje år utser en av de 16 lokalföreningarna i landet som ett extra gott föredöme. I motiveringen står det:

StyrelseAkademien Sydost utses till Årets StyrelseAkademi 2019.

Föreningen utmärker sig på flera sätt.

StyrelseAkademien Sydost har med sitt nytänkande lyckats få fart i alla delar av regionen. Närvaron har höjts markant de senaste två åren. Föreningen har många deltagare både på sina utbildningar och på sina andra aktiviteter.

StyrelseAkademien Sydost har en stor bredd i sin verksamhet, och lyckas samtidigt hålla en jämn och hög kvalitet. Föreningen utmärker sig bland annat genom att de under året lyckades få flera hundra utbildningsdeltagare till kommunala styrelseutbildningar, att de arbetar engagerat med lokala inkubatorer samt att de är mycket aktiva i att förmedla styrelseuppdrag.

En viktig nyckel till framgången är den mycket duktiga verksamhetsledaren som driver föreningen framåt tillsammans med medarbetare och styrelse. Professionalism och pragmatiskt problemlösande kännetecknar föreningens arbetssätt.

Detta sammantaget gör att föreningen får årets utmärkelse.

Styrelsens ordförande Kenneth Lundin fick ta emot priset i Stockholm. ”Efter många års gediget arbete i vår region är det en härlig uppmuntran att vår styrelse och verksamhetsledning får kvitto på att vi gör betydelsefulla insatser. Det ger oss extra energi att under 2020 – då vi har 20-årsjubileum – fortsätta utveckla vår förening och våra medlemsvärden!”

Vi i verksamhetsledningen och styrelsen är oerhört tacksamma för utmärkelsen!

Nationella partners: