Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

__________

StyrelseAkademien har ett brett utbud av kvalitetssäkrade produkter och tjänster som riktar sig till ägare och styrelseledamöter i alla typer av företag och organisationer.
 

VIKTIG PLATTFORM MED BREDD OCH KVALITET

Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringen är speciellt utformad för dig som är medlem i StyrelseAkademien och är styrelseledamot i ett eller flera bolag. Den är personlig och omfattar alla dina styrelse­uppdrag, det vill säga den är inte kopplad till ett visst bolags styrelse. Den skyddar dig och dina anhöriga från skadeståndskrav som du kan bli skyldig att betala.

> Läs mer

Styrelseutvärdering

En styrelses och VD:s arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. Du får svart på vitt vad som fungerar bra eller mindre tillfredsställande och därmed ett bra redskap för ständig utveckling.

> Läs mer

Aktiviteter

StyrelseAkademien ger dig tillgång till Sveriges största nätverk av ägare, styrelseledamöter och vd:ar, och en chans att knyta värdefulla kontakter på hemmaplan. Missa inte till exempel Stora Styrelsedagen och andra lokala event.

> Läs mer

Webbshop

StyrelseAkademien har tagit fram ett antal pedagogiska och kvalitetssäkrade handböcker och en vägledning till god styrelsesed, men även andra produkter som underlättar styrelsearbetet, som går att köpa i webbshopen.

> Till webbshopen

Kunskapsbanken

Som medlem har du tillgång till Kunskapsbanken, StyrelseAkademiens digitala kunskapskälla. Här finner du information om hur styrelsearbetet bör skötas professionellt för att vara resultatstärkande, lagligt och etiskt korrekt.

> Till Kunskapsbanken

Nationella partners: