Ökat fokus: Ekonomi

Att arbeta i en styrelse är ett stort ansvar; främst gentemot bolaget. Utöver att blicka framåt och arbeta med strategiska frågor ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets/koncernens ekonomiska situation.

I princip alla beslut som fattas i styrelsen får ekonomiska konsekvenser. Det är därför nödvändigt att förstå både bolagets affärsmodell och grundläggande ekonomiska samband. Genom att förstå företagets ekonomi är man bättre rustad inför beslut som tas i företaget. Dessutom kan man bättre göra egna bedömningar av vilket håll företagets ekonomi är på väg åt.

Enligt ABL är det styrelsens ansvar att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Det här är utbildningen för dig som kommer till styrelsen med andra kompetenser, där du på ett pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomi övergripande. Dagen innehåller teori och övningar.

Du får en grundläggande förståelse i sambanden mellan resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödet som ger dig nycklarna till en ökad företagsekonomisk förståelse.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna bidra med förslag till styrelsens utformning av en framåtriktad rapporteringsinstruktion i enlighet med ägardirektiv, branschens utmaningar och företagets nuläge.

Innehåll

  • Resultat- och balansräkning, samband och grundläggande nyckeltal.

  • Kassaflöde, hur är det uppbyggt och hur kan vi påverka det?

  • Case-övning, vi följer en budfirmas verksamhet under ett kvartal med olika scenarier

  • Branschanalys och nyckeltal, olika branscher - olika affärsmodeller, vad betyder det för nyckeltalen?

  • Kapitalbrist, hur ser vi när risken uppstår?

  • Rapporteringsinstruktionen, hur utformar vi den?

  • Förslag på hur du implementerar det i din styrelse.

För vem?

Styrelseledamöter som främst har andra kompetenser än ekonomi och vill förstå ekonomerna /CFO i företaget bättre för att kunna ställa rätt frågor. Även egna företagare, verkställande direktörer med fler som vill fräscha upp sina kunskaper i ämnet.

Passar dig som vill...

  • kunna bedöma bolagets ekonomi bättre och minska  din risk för personligt betalningsansvar.

  • förstå ekonomerna/CFO i företaget bättre - och kunna utmana med initierade frågor

  • förstå hur pengarna kan ta slut trots att man går med vinst

  • fräscha upp dina kunskaper i ekonomi

Utbildningsmaterial

Förutom bilderna som används som presentationsmaterial under utbildningen får du med dig "Insikt Ekonomi" som är en utökad beskrivning av utbildningen som även innehåller beskrivningen av ett antal nyckeltalsberäkningar som deltagaren kan möta i sin vardag samt 30 dagars fri tillgång för att analysera och simulera ditt och andra bolag via Bisgraf®. Dessutom ingår boken "Vägledning till god styrelsesed" samt ett antal övningar inom privat- och företagsekonomi som ska göras individuellt digitalt av deltagarna.

Praktisk information

Förkunskaper

Vi ser helst att du har gått Styrelseakademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

  • deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet.

  • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

  • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden .

Om du går online är det en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Online eller fysisk utbildning?

Utbildningen erbjuds både online och fysisk. Notera vilken form respektive datum är när du väljer tillfälle.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar