Ökat fokus: Styrning och ledning av digitala transformationer

En endagsutbildning som ger dig kunskap om framgångsfaktorer för styrning och ledning av digitala förändringsarbeten - ur ett strategiskt perspektiv.

Digitalisering påverkar kontinuerligt våra verksamheter, bland annat skapar den behov av att utveckla och förändra dem. Forskning visar dock att hela 70 procent av alla digitala förändringsarbeten misslyckas - även i de fall då tekniken fungerar.

Denna heldagsutbildning fokuserar på framgångsfaktorerna bakom styrning och ledning för resterande 30 procent – de som lyckas.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Föreläsning varvas med diskussioner i mindre grupper.

Innehåll

 • Vad är digitalisering och hur påverkar det organisationer och dess intressenter?

 • Hur driver man förändringsledning inom just digitalisering? Vad är viktigast att tänka på ur ett strategiskt styrelseperspektiv?

 • Vad kan vi lära oss av tidigare teknikskiften?

 • Modeller för strategiska vägval och hur ledning och styrning framgångsrikt kan bedrivas – som du kan tillämpa på din egen verksamhet

 • Exempel på de vanligaste misstagen när man driver digitala förändringsarbeten

 • Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna

För vem?

Utbildningen passar dig som arbetar i styrelse, i företagsledande position eller är egen företagare.

Passar dig som vill...

 • få ett övergripande styrelseperspektiv på digitalisering och förändringsarbete – vad är viktigast att tänka på och prioritera?

 • få kunskap om framgångsfaktorerna bakom styrning och ledning av digitala förändringsarbeten och transformationer

 • ta del av teorier och tillämpbara modeller för hur du strategiskt kan leda och styra digitala förändringar

 • få förståelse för de vanligaste fallgroparna vid digitala förändringsarbeten (och hur du kan undvika dem)

Utbildningsmaterial

Presentationsmaterial samt boken "Vägledning till god styrelsesed" ingår i avgiften.

Praktisk information

Förkunskaper

Vi ser helst att du har gått Styrelseakademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

 • deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet.

 • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

 • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden .

Då utbildningen ges online är en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar