Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Anmälan >>

Utbildning - Ekonomi
Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta oss på: Mobil: 0761-979930 eller E-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | 31 maj

Tid | 08.00 - 16.30

Plats | Grant Thornton
           Östra Hamngatan 26, Göteborg
           Karta >>

Pris | 8 900 kr exkl. moms
         medlemmar 7 900 kr exkl. moms
         (Medlemsavgift 1 600 kr/år inkl. moms)
____________ 

Lärare |  Peter Lindgren
Peter Lindgren

Förening

Ökat fokus - Ekonomi

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till icke professionella ekonomer i styrelser, men också VD, representanter i företagsledningar, etc. Såväl erfarna som mindre erfarna personer har god nytta av utbildningen. Mål: Utbildningen ger grundläggande/uppdaterade kunskaper om den ekonomiska rapporteringen som styrelser tar del av. Metoder för enklare analyser kommer att presenteras. Styrelseperspektivet är i fokus under kursdagen.

Ämnesområden som kommer att behandlas

  • Nyckeltal; likviditet, soliditet, räntabilitet m.fl.
  • Kassaflödesanalys
  • Årsredovisning, Balansräkning, Resultaträkning
  • Regler och ansvar avseende kontrollbalansräkning?
  • Min roll och mitt ansvar som styrelseledamot kopplat till verksamhetens    ekonomi och uppföljning. 
  • Deltagare erhåller intyg

 

StyrelseAkademien Västsverige        

Nationella partners: