Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Klicka på önskat datum nedan för anmälan.

OBSERVERA! Vid digitala träffar avanmälan senast dagen innan.

Datum | 

1 mars 2022 >>
Tid | 09.00 - 10.00 

Plats | Digitalt event, instruktioner skickas ut till anmälda dagen innan.
___________________

Petra Palmgren LindwallPetra Palmgren Lindwall
___________________

StyrelseAkademien Västsverige

Förening

Insikt om - Ordföranderollen

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters, både formellt och praktiskt.

Ytterst är ditt uppdrag att, tillsammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa värde. Vi kommer lyfta några handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag.

Vi kommer ge några exempel på hur strategiarbetet kan ske och tillväxtagendan skapas, ett arbete som du förmodas leda.

Men även den interna kontrollen; ansvaret för protokoll, styrdokument, ägarkontakter, samarbete med VD, aktieboken, kallelse till stämma, rapportuppföljning etc

Det är ni tillsammans i styrelsen som ska skapa värde och du är ytterst ansvarig. Mycket av det praktiska tas på ett konstituerande styrelsemöte, vi diskuterar hur du kan få det till något värdefullt.

Sedan 2006 har Petra Palmgren Lindwall arbetat med styrelsearbete i ägarledda och entreprenöriella tillväxtbolag och sedan 2012 arbetar Petra professionellt med styrelseuppdrag. Petra har över 30 styrelseuppdrag i ryggsäcken med större andelen ordförandeuppdrag.

Utöver styrelseuppdrag så föreläser, utbildar och faciliterar Petra flitigt inom olika bolagstyrningsområden såsom ägardirektiv, strategiarbete för styrelsen, högpresterande styrelseteam och värdet av ett aktivt styrelsearbete.

Petra är ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom StyrelseAkademien Rätt Fokus för SME samt Ökat Fokus Strategi och Ordförande och har varit lärare i StyrelseAkademien sedan 2015

Varmt välkomna önskar StyrelseAkademien Västsverige & Petra Palmgren Lindwall

Nationella partners: