Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

nätverk - investerare

Vill du komma med?
Gå in och fyll i dina uppgifter så skickar vi en inbjudan >>

Tid | 07.30 - 09.15
Frukost serveras

- 21 oktober - JCE Group

- 17 novemberSahlgrenska Science Park

- 14 decemberGU Ventures

Förening

Erfarenhetsutbyte mellan Investerare kring bolagsutveckling och styrelsearbete

 

StyrelseAkademien Västsverige bjuder in investerare till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter i styrelsearbete. Träffen kallar vi "Nätverk investerare", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

Samtalet sker kring ett eller flera ämnen där alla deltar med sina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

För att utveckla våra nätverk, och skapa mer medlemsnytta, från styrelsearbetare till styrelsearbetare - för ett värdeskapande styrelsearbete.

AGENDA |
            Presentation av deltagarna
            Kort genomgång av dagens tema
            Tankar och återkoppling kring frågan från var och en
            Diskussion
            Summering
Antalet är max 12 inklusive moderator & värd.
_____

TEMA:

20 september Hur förbereder man bolag för en framtida exit? 
- En exit är av stor betydelse då avkastning inte alltid genereras av portföljbolagens löpande vinst. Misstag i kapitalrundorna som straffar sig vid en exit? Hur säkerställs humankapitalet vid en exit?

21 oktober | Utvärdering för lärande och utveckling.
- Hur utvärderar styrelsen verksamheten och VD så rätt saker mäts? Prioritering av mål och nyckeltal – hur sker uppföljning? Återrapportering till ägarna. Hur sker en bra och riktigt ägardialog som följer Koden och Vägledning till god styrelsesed?

17 november | Hållbarhet
-  en förutsättning för värdeskapande. Hur sker en dd inom ESG för att säkerställa greenwashing. Används FN:s PRI-principer för ansvarsfull placering (Principles for Responsible Investment) som en strategi och praxis för att införliva miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) i investeringsbeslut och aktivt ägande. Ägarna och styrelsens ansvar och initiativ för en trovärdig och reell hållbarhetsagenda som bygger affären.

14 december | Det nya styrelsearbetet
- vad ser vi komma? Styrelsearbetet om 5 år, ett mer värdeskapande styrelsearbete. Hur når vi mångfald inom kunskap, erfarenheter och personlighet? Insats, ersättningsnivåer och modeller? Vad händer med fakturering?

 

Varmt välkommen!

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: