Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Investerarnätverk

Vill du komma med?
Gå in och fyll i dina uppgifter så skickar vi en inbjudan >>

Datum & tid för våren 2023

- 23 februari kl. 11.30 – 13.15 - Sahlgrenska Science Park

- 16 mars kl. 07.30 – 09.15 - Chalmers Ventures

- 21 april kl. 11.30 – 13.15 - KPMG

- 29 maj kl. 07.30 – 09.15 - Grant Thorntond

- 14 juni kl. 07.30 – 09.15 - GU Ventures

Förening

Erfarenhetsutbyte mellan Investerare kring bolagsutveckling och styrelsearbete

 

Styrelseakademien Västsverige bjuder in investerare till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter i styrelsearbete. Träffen kallar vi "Nätverk investerare", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

Samtalet sker kring ett eller flera ämnen där alla deltar med sina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

För att utveckla våra nätverk, och skapa mer medlemsnytta, från styrelsearbetare till styrelsearbetare - för ett värdeskapande styrelsearbete.

AGENDA |
            Presentation av deltagarna
            Kort genomgång av dagens tema
            Tankar och återkoppling kring frågan från var och en
            Diskussion
            Summering
Antalet är max 12 inklusive moderator & värd.
_____

TEMA:

23 januari kl. 11.30 - 13.15 | PwC.
Hållbarhet som en del av värdet och affärsutveckling vs. Taxonomi och ESRS.
Inspiratör: David Ringmar, ansvarig ESG rådgivning inom PwC

23 februari kl. 11.30 – 13.15 | Sahlgrenska Science Park.
Tillväxtagendan. Strategiarbetet och processen med VD/styrelse och i flera fall - ägare.
Inspiratör: Annika Lignell, inkubatorchef

16 mars kl. 07.30 – 09.15 | Chalmers Ventures
Utvärdering för lärande och utveckling. Hur utvärderar styrelsen verksamheten och VD så rätt saker mäts?
Inspiratör: Pontus Ottosson, Head of Investments, Chalmers Ventures

21 april kl. 11.30 – 13.15 | KPMG.
Arbeta med scenarioplanering i styrelsen.
Inspiratör: expert scenarioplanering från KPMG

29 maj kl. 07.30 – 09.15 | Grant Thornton.
M&A. Förvärvstillväxt, finansiering och risker.
Inspiratör: Fredrik vom Hofe

14 juni kl. 07.30 – 09.15 | GU Ventures.
IPO, Initial Public Offering, innebär att notera ett bolag på börs eller annan marknadsplats. Vad löser det för problem och vilka är utmaningarna?
Inspiratör: Klementina Österberg, VD GU Ventures
 

Varmt välkommen!

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: