Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ordförandenätverk

Vill du komma med?
Gå in och fyll i dina uppgifter så skickar vi en inbjudan >>

Datum för våren 2023 |

- 22 februari kl. 11.30 - 13.15 - IHM

- 8 mars kl. 07.30 - 09.15 - online

- 23 mars kl. 11.30 – 13.15 - Skandia

- 4 april kl. 07.30 – 09.15 - PwC

- 26 april kl. 07.30 – 09.15 - KPMG

- 4 maj kl. 15.00 – 15.45 - Ackordscentralen

- 25 maj kl. 07.30 – 09.15 - Canea

- 8 juni kl. 11.30 – 13.15 - Grant Thornton

Förening

Erfarenhetsutbyte mellan styrelseordförande

 

StyrelseAkademien Västsverige bjuder in styrelseordförande till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter i styrelsearbete. Träffen kallar vi "Nätverk Styrelseordförande", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

Samtalet sker kring ett eller flera ämnen där alla deltar med sina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

För att utveckla våra nätverk, och skapa mer medlemsnytta, från styrelsearbetare till styrelsearbetare - för ett värdeskapande styrelsearbete.

AGENDA |
            Kort genomgång av dagens tema
            Tankar och återkoppling kring frågan från var och en
            Diskussion
            Summering Presentation av deltagarna
Antalet är max 12 inklusive moderator & värd. 
______            

TEMA:

19 januari kl. 07.30 – 09.15 | Online.
M&A. Förvärvstillväxt, finansiering, vad ger notering? Planerad försäljning eller när bud kommer.
Inspiratör: Fredrik vom Hofe

22 februari kl. 11.30 – 13.15 | IHM.
Hållbarhet som en del inom affärsutveckling. Styrelsens initiativ och ansvar.
Inspiratör: Joel Hegardt, VD IHM

8 mars kl. 07.30 – 09.15 | Online.
Utveckla ett varumärke och värde. Vilka är styrelsens initiativ för att skapa en plattform, "vadet" för varumärkes- och marknadsarbete.
Inspiratör: Gitta Hertzman Perez, ägare och VD WonderBrand Academy

23 mars kl. 11.30 – 13.15 | Skandia.
När kriser uppstår. Planering och träning i krishantering. Styrelsens uppdrag och ansvar. SO som främste företrädare.
Inspiratör: Klas Friberg, säkerhetsexpert.

4 april kl. 07.30 – 09.15 | PwC
Beslutsunderlaget, framtidens ekonomifunktion. En utvecklad rapportinstruktion och planerat styrelseår.
Inspiratör: Anders Bryngelsson, partner på PwC

26 april kl. 07.30 – 09.15 | KPMG.
Arbeta med scenarioplanering i styrelsen.
Inspiratör: expert scenarioplanering från KPMG

4 maj | 15.00 – 15.45 | Ackordscentralen.
Utvärdering för lärande och utveckling. Hur utvärderar styrelsen verksamheten och VD så rätt saker mäts och utveckling sker?
Inspiratör: Jonas Fasth, forskare Handelshögskolan

25 maj kl. 07.30 – 09.15 | Canea.
Aktiv kompetensförsörjning för tillväxt.
Inspiratör: Joel Hegart, VD IHM, styrelseordförande Amerikanska Gymnasiet

8 juni kl. 11.30 – 13.15 | Grant Thornton
Tillväxtagendan. Strategiarbetet och processen med VD/styrelse och i flera fall - ägare.

 

Varmt välkommen!

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: