Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Nätverk - ordförande

Vill du komma med?
Gå in och fyll i dina uppgifter så skickar vi en inbjudan >>

Tid | 07.30 - 09.15
Frukost serveras

- 4 oktober - Canea

- 14 oktober - online

- 27 oktober - KPMG

- 14 november - Ackordscentralen

- 23 november - online

- 8 december - Pegroco

Förening

Erfarenhetsutbyte mellan styrelseordförande

 

StyrelseAkademien Västsverige bjuder in styrelseordförande till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter i styrelsearbete. Träffen kallar vi "Nätverk Styrelseordförande", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

Samtalet sker kring ett eller flera ämnen där alla deltar med sina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

För att utveckla våra nätverk, och skapa mer medlemsnytta, från styrelsearbetare till styrelsearbetare - för ett värdeskapande styrelsearbete.

AGENDA |
            Kort genomgång av dagens tema
            Tankar och återkoppling kring frågan från var och en
            Diskussion
            Summering Presentation av deltagarna
Antalet är max 12 inklusive moderator & värd. 
______            

TEMA:

4 oktober | Utvärdering för lärande och utveckling
- Hur utvärderar styrelsen verksamheten och VD så rätt saker mäts? Prioritering av mål och nyckeltal – hur sker uppföljning? Styrelsens utvärdering av sig själva för sitt eget utvecklingsarbete samt information till ägare och valberedning?

14 oktober | Det nya styrelsearbetet 
- vad ser vi komma? Styrelsearbetet om 5 år, ett mer värdeskapande styrelsearbete. Hur når vi mångfald inom kunskap, erfarenheter och personlighet? Insats, ersättningsnivåer och modeller? Vad händer med fakturering?

27 oktober | Strukturerad talangförsörjning
- genom strategi för kunskapsförsörjning. Brist på kompetens och kapital hindrar tillväxt. Styrelsens ansvar beskrivs i Koden; fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga, Det berör employer branding.

14 november | När kriser uppstår
- Planering och träning i krishantering. Styrelsens uppdrag och ansvar. SO som främste företrädare.Säkerhetsfrågor som yttre hot, inre säkerhet, cyber security, intern informationshantering och bakgrundskontroller, jäv och korruption.

23 november | Relation och respekt - styrelse/VD
- ägare/SO, Styrelsearbete i ägarledda företag vs. ägarstyrda företag. Ett oberoende värdeskapande styrelsearbete. En utvecklad arbetsordning, VD instruktion och rapportinstruktion, hur ser de ut? Samarbetet med VD, med kunskapsövertag, om denne har egna agendor. Ordförandes ägardialog och uppdaterat ägardirektiv. Har det noterade miljön något att lära övriga?

8 december | Tillväxtagendan
- Strategiarbetet och processen. Erfarenhet kring process/dialog; VD/styrelse och i flera fall - ägare. Implementering och genomförandekraft. En strategi för ett utvecklat styrelsearbete, kring vilket ordförande har ett särskilt ansvar.

 

Varmt välkommen!

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: