Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

nätverk - stiftelser

Vill du komma med? Gå in och fyll i dina uppgifter så skickar vi en inbjudan >>

- 10 november - Bräcke diakoni
   kl. 09.00 - 10.45 - kaffe & smörgås serveras

Förening

Erfarenhetsutbyte mellan styrelseledamöter i stiftelser

StyrelseAkademien Västsverige bjuder in styrelseledamöter i Stiftelser till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter i styrelsearbete. Träffen kallar vi "Nätverk Stiftelser", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

Samtalet sker kring ett eller flera ämnen där alla deltar med sina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

För att utveckla våra nätverk, och skapa mer medlemsnytta, från styrelsearbetare till styrelsearbetare - för ett värdeskapande styrelsearbete.

AGENDA |
            Presentation av deltagarna
            Kort genomgång av dagens tema
            Tankar och återkoppling kring frågan från var och en
            Diskussion
            Summering
Antalet är max 12 inklusive moderator & värd. 

____

TEMA -

10 november | Strategiarbetet och processen.
- Strategiskt arbete för att utveckla stiftelsen. Hur ser balansen ut mellan ändamål och utveckling i samtiden? Erfarenhet kring process/dialog; VD/styrelse. Implementering och genomförandekraft. En strategi för ett utvecklat styrelsearbete, kring vilket ordförande har ett särskilt ansvar.

Varmt välkommen!

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: