Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

NÄTVERK - VD offentligt ägda bolag

Vill du komma med? Gå in och fyll i dina uppgifter så skickar vi en inbjudan >>

Tid |  kl. 15.00 – 17.00

- 18 oktober - Ekan, Göteborg

- 15 november - Innovatum, Trollhättan

Förening

Samarbetet mellan VD och styrelsen

 

StyrelseAkademien Västsverige bjuder in valberedare till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter inom sitt uppdrag och styrelsearbete. Träffen kallar vi "VD Nätverk offentligt ägda bolag", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

Samtalet sker kring ett eller flera ämnen där alla deltar med sina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa bolagstyrning och ta del av varandras erfarenheter.

AGENDA |
            Presentation av deltagarna
            Kort genomgång av dagens tema
            Tankar och återkoppling kring frågan från var och en
            Diskussion
            Summering
Antalet är max 12 inklusive moderator & värd. 
VD-nätverket träffas cirka 3 gånger per år och det är kostnadsfritt att delta.
_____

TEMA | Nominera in dina frågor. Hur kan VD bäst stötta så styrelsearbetet blir professionellt och värdeskapande? Vilka erfarenheter har nätverket om att skapa rätt förutsättningar för engagemang och styrelsearbete genom kunskap och information. Hur ser en bra planering ut för styrelsen av styrelseåret, teman, utbildning och utvärdering av sig själva för sitt eget utvecklingsarbete. Hur skapar man förtroendefulla och värdeskapande relationer mellan styrelsen och organisationen? Mejla oss >>

18 oktober | Ekan Management, Masthamnsgatan 21, Göteborg. Värd: Lars-Bertil Ekman, StyrelseAkademien Västsverige

15 november | Innovatum, Nohabgatan 14 plan 2, Trollhättan. Värd: Linda Bohlin Trajkovski, Innovatum Science Park
  

Varmt välkommen!
StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: