Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Utbildning - Ordföranderollen
ordförande

Klicka på önskat datum för anmälan

Datum | 25 november
Sista anmälningsdag 2021-11-15
Tid | 09.00 - 17.00
Plats | Grant Thornton
            Östra Hamngatan 26

Datum | 7 april 2022
Sista anmälningsdag 2022-03-27
Tid | 09.00 - 17.00
Plats | Ej fastställt

_________________

Pris | 7 900 kr exkl. moms
         medlemmar 5 900 kr exkl. moms
         (Medlemsavgift 1 600 kr/år inkl. moms)

Betalning | 
Vi tillämpar förskottsbetalning och fakturerar vid anmälningstillfället. 
Vid avbokning senare än 21 dagar innan utbildningsstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid senare avbokning än 7 dagar innan, debiteras full avgift. 
Vid ombokning senare än 10 dgr innan utbildningsstart debiteras en avgift på 2000 sek ex moms.
 

Lärare | Petra Palmgren Lindwall
Petra Palmgren Lindwall

Förening

Ökat Fokus - Ordföranderollen

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Det här är rätt utbildning, om ...

  • Du jobbar i eller med små och medelstora (SME) bolag
  • Du är eller blir snart vald till ordförande
  • Du har erfarenhet från styrelsearbete
  • Du har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
  • Du vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
  • Du vill känna trygghet med ordförandejobbet

Fokus är alltså på ordföranderollen för små och medelstora bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.

Styrelseordförande – Den viktigaste rollen i styrelsen?
Ordföranden har mer att göra än ledamoten, har mer ansvar, håller kontakt med ägarna, vd/organisationen, ledamöterna och andra intressenter mellan styrelsemötena. Ordföranden ska dessutom, som exempel, se till att styrelsen och organisationen arbetar med rätt saker, tar beslut och följer upp dessa samt håller koll på resultat- och balansräkningar och att det bedrivs ett strategiskt arbete.

Har du den formella kompetensen och förmågan att få gruppen, styrelsen, att arbeta framåtriktat? Den här endagsutbildningen ger dig förutsättningar att bli en framgångsrik styrelseordförande då den utgår från erfarenheter från åtskilliga personer som har styrelsearbete och ordförandeskap som yrke.

Läs mer här...

Nationella partners: