Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

insikt om styrelseansvarsförsäkring

ANMÄLAN >> 
KOM IHÅG att avanmälan dig om du får förhinder så lämnar du plats för någon annan att delta.

Plats | Online i Microsoft Teams
Länk skickas dagen innan

Datum | 26 april

Tid | 11.45 - 13.00
Anslutning 11.35


StyrelseAkademien Västsverige

Förening

insikt om styrelseansvarsförsäkring

På senare år har det blivit allt vanligare att ställa styrelser till svars, till exempel för ersättningsmodeller till styrelse och ledning, för oaktsamhet, påstådd diskriminering eller för att informationen till aktieägarna har brustit. Som sty­relseledamot eller del av en företagsledning kan du bli personligt skadeståndsskyldig och även tvingas stå för höga juridiska kostnader i samband om du ska bestrida detta. Då är det tryggt att ha en styrelseansvarsförsäkring i ryggen.

Medlemmar i StyrelseAkademien har möjlighet att teckna en förmånlig styrelseansvarsförsäkring. Den är personlig och utformad för dig som är styrelseordförande, ledamot eller VD i ett eller flera bolag med säte inom EU.

Göran Bergeling, Senior Försäkringsrådgivare hos Söderberg & Partners är ansvarig för Styrelseakademiens unika styrelseansvarsförsäkring. Göran kommer ge exempel på när försäkringen gjort skillnad och en beskrivning av vad som händer i vår omvärld när det gäller ansvarsförsäkringar.
Göran Bergeling

Varmt Välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Nationella partners: