Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

insikt om styrelseutvärdering

ANMÄLAN >> 
KOM IHÅG att avanmälan dig om du får förhinder så lämnar du plats för någon annan att delta.

Plats | Online i Microsoft Teams
Länk skickas dagen innan

Datum | 23 maj

Tid | 09.00 - 09.45


StyrelseAkademien Västsverige

Förening

insikt om styrelseutvärdering

Välkomna till en genomgång för styrelseordförande, ägare och valberedare.

Arbetar styrelsen på rätt sätt och med rätt frågor? Kan alla i rummet bidra med sin kompetens? Får ni tydlig information och bra beslutsunderlag? Det är några av frågorna som kan besvaras i en styrelseutvärdering.

Styrelseutvärderingen är ett verktyg för styrelseordförande, ägare och valberedare att skapa ständig förbättring av styrelsens arbete. Vikten av att regelbundet och systematiskt utvärdera styrelsens och VD:s arbete beskrivs både i Vägledning till god styrelsesed och Svensk kod för bolagsstyrning.

Men vad är det som ska utvärderas, vem är ansvarig och hur gör man? Hans Rosenhoff, som har lång erfarenhet av att utvärdera styrelser, ger under det här lunchseminariet insikt i utvärderingens roll och hur en styrelseutvärdering kan bidra till ett bättre och mer värdeskapande styrelsearbete.

Hans Rosenhoff
Hans Rosenhoff, styrelsearbetare och stöd vid styrelse – rekrytering och utvärdering.

INSPIRATION om styrelseutvärdering >>

Varmt Välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Nationella partners: