VD har ordet

Det är just i sådana här tider som Styrelseakademien kan vara det stöd som ägare och styrelser behöver för att navigera i osäkerheten och fatta de rätta besluten för framtiden. Vi behövs, nu mer än någonsin...

Många av våra medlemmar verkar i små och medelstora företag som agerar klokt när svåra tider ser ut att stunda. Ingen vet världssituationen kommer att utvecklas, och många får ta tuffa beslut. För styrelseledamöter innebär dessa transformationer som pågår inom företagen att en ny typ av kompetens behövs även i styrelserummen.

Helikoptern måste så att säga flyga högre än förut, behovet av överblick och omvärldsbevakning blir större. Detta ska vi göra samtidigt som vi måste agera snabbt och sätta förutsättningarna för en framåtlutad och flexibel organisation.

Genom goda kontakter och värdeskapande utbyte med medlemmar och andra intressenter, på såväl lokal nivå som europeisk nivå blir det tydligt att arbetet i styrelserna förändras. När omvärlden blir mer snabbrörlig och komplex ser ägarna i bolag ett större behov av specialistkompetens samt av att ha välutbildade och väl uppdaterade styrelser. Fler ledamöter inser också vilket ansvar det innebär att ha ett styrelseuppdrag, och att det blir intensivt när krisen samtidigt slår till i alla ens styrelseuppdrag. Förmågan att bygga team och en bra gruppdynamik spelar också en viktigare roll i takt med att mångfalden inom styrelser ökar.

Ni medlemmar anser att det är viktigt att StyrelseAkademien är med och påverkar makthavare och andra politiker, både i Sverige och i EU. Det kan handla om allt från cybersäkerhet och hållbarhet till arvodesfrågor och EU-regleringar. Det gör vi främst nationellt, men även till stor del internationellt genom vårt engagemang inom ecoDa.

Vi fortsätter intensivt med att utveckla våra utbildningar och stärka vårt redan goda varumärke, bland annat genom strategiska samarbeten. Med dessa ska vi ladda våra utbildningar och stärka innehållet i vårt utbud ytterligare framöver.

Vi, precis som alla andra, håller även på att acklimatiserar oss till det nya normala efter pandemin. Vi tränar oss på att bli ännu bättre på kombinationen digital lättillgänglighet och fysiskt, trevligt umgänge.

Utvecklingen går snabbt framåt och vi vill vara er partner i utvecklingen av kompetens och färdigheter i styrelserummet. Professionaliseringen av styrelser är vår drivkraft!

  • Genom kompetensutveckling, högkvalitativa och certifierande utbildningar, erfarenhetsutbyte och opinionsbildning så skapar vi mer kompetenta, trygga och professionella styrelsearbetare.

  • Professionella styrelsearbetare bidrar till att stärka resultatförmågan, innovationskraften och konkurrenskraften hos våra svenska bolag & organisationer.

  • Framgångsrika svenska bolag leder till ett hållbart och framtidssäkrat svenskt näringsliv.

  • Ett starkt svenskt näringsliv finansierar och tryggar välfärden, skapar arbetstillfällen och utvecklar Sverige som land för kommande generationer

Vi vill säkra Sveriges framtid som ett fantastiskt företagarland - ledamot för ledamot, ordförande för ordförande, en människa, ett företag och en organisation i taget. Vi gör detta tillsammans och vi vill att ni är med på vår utvecklingsresa – genom att du själv driver din egen – tillsammans med oss!

Välkommen till Styrelseakademien!

  • profile

    Olof Degerfeldt

    Tf. VD Styrelseakademien Sverige

Utforska mer

Våra lokala föreningar

Genom våra 16 föreningar arrangeras regelbundet evenemang, aktiviteter och träffar för att du ständigt ska kunna skapa nya kontakter och utvecklas som styrelsearbetare. Vilken är närmast dig?

Läs mer

Alla utbildningar

För att Sverige ska kunna blomstra som entreprenörsland, behövs kunskap om hur man driver företag. Sedan vår certifiering av styrelsearbete infördes 2009 är vi Sveriges ledande utbildare av styrelser.

Läs mer

Alla aktiviteter

Ditt nätverk kan aldrig blir för stort. Eller för kompetent. Därför arrangerar vi regelbundet evenemang, aktiviteter och träffar tillsammans med våra partners och vänner.

Läs mer