Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Aktuellt april 2019

Deklarera rätt

Deklaration

För inkomståret 2018 kan du ta ut 169 125 kr som kapitalvinst från ditt företag och då betala en skattesats på 20 procent. Detta enligt förenklingsregeln.

I blankett K10 redovisar du utdelning eller kapitalvinst som du tagit ut under 2018. Beskattningen styrs av det så kallade gränsbeloppet som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent.

Om du ägde aktier i bolaget vid ingången av 2018 får du tillgodoräkna dig ett gränsbelopp för inkomstår 2018. Det beräknas antingen enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln. Förenklingsregeln är inte beroende av att en viss lön tagits ut från bolaget, utan gränsbeloppet bestäms utifrån ett schablonbelopp. För inkomståret 2018 är detta belopp 169 125 kronor. Om du har tagit utdelning eller fått en kapitalvinst under 2018 motsvarande detta belopp eller lägre är skattesatsen alltså 20 procent.

Gränsbeloppet enligt huvudregeln består i huvudsak av hälften av de kontanta bruttolönerna som bolaget eller dotterbolag utbetalat under föregående år (2017). Gränsbeloppet fördelas per aktie i bolaget. För att få räkna med löneunderlaget så krävs det att du själv eller en närstående till dig har tagit ut en viss minsta lön från bolaget under 2017. Tänk på att förmåner och kostnadsersättningar inte får räknas med. Det krävs också att du äger aktier som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i bolaget för att få tillgodoräkna dig löneunderlaget.

Kom ihåg att förenklingsregeln bara får användas i ett fåmansföretag per inkomstår. Om du äger flera fåmansföretag där du är aktiv och har kvalificerade aktier så kan du alltså bara använda schablonregeln i ett av bolagen och huvudregeln i de andra.

Källa: TaxMatters, PwC

Körkort för styrelsearbete?

Turbulensen i Swedbank har lett till att frågan om ”körkort” för styrelseledamöter har väckts, i alla fall av Dagens Industri.

Det är krönikören Andreas Cervenka som väckt frågan i samband med anklagelserna om penningtvätt mot Swedbank, då ljuset riktades mot styrelsen och ordföranden Lars Idermark som tvingades avgå. 

”Styrelse och ledning har stirrat sig blinda på kortsiktiga vinster och missat att göra en riktig riskanalys. Kanske borde styrelseledamöter i stora börsbolag, i rent förebyggande syfte, genomgå ett kunskapstest där de får visa att de kan räkna på avkastning och risk och att de förstår hur lagar fungerar. Som ett slags styrelsekörkort”, skriver han.

Källa: DI

Risk för brf-styrelse att neka medlemskap

Bostadsrättsägare ställer ibland krav på att en ny köpare ska nekas medlemskap i föreningen. Men det kan leda till skadeståndskrav på styrelsen.

Allt fler bostadsrättsägare vill neka spekulanter att bli medlemmar i föreningen. Det kan bero på att de som vill köpa en bostadsrätt och därmed bli medlem i föreningen har betalningsanmärkningar eller dåliga referenser. En ännu vanligare anledning är att det är tydligt att köparen avser att hyra ut lägenheten i andra hand. Det visar en enkät i ”Sveriges Bostadsrättsrapport” för 2019, publicerad av bostadsrättsorganisationen SBC.

Men om styrelsen hörsammar dessa krav från medlemmarna kan styrelseledamöterna råka illa ut, eftersom ett avbrutet köp kan få stora konsekvenser både för köpare och säljare.

– Om styrelsen har varit oaktsam vid bedömningen av en ny medlem och säljaren inte skulle få samma pris för sin bostad som den nekade köparen gett, kan ledamöterna personligen bli skadeståndsansvariga, säger Stefan Lindberg, juridisk chef på SBC, till Svenska Dagbladet.

Enligt Ingrid Uggla, juridisk expert på bostadsrättslagen, är det i praktiken ganska svårt att neka nya köpare medlemskap. Det beror på att det är svårt för styrelsen att visa att en köpare inte skulle klara årsavgiften på grund av betalningsanmärkningar. Ett sätt att neka någon ett medlemskap är att titta på personliga förhållanden, men det är svårt för styrelsen att ta reda på sådana uppgifter.

Källa: SvD

Här sätter Skatteverket luppen i år

Under 2019 fortsätter Skatteverket att granska byggsektorn extra, med fokus på den grå delen av marknaden.

Men även andra branscher där risken för svartarbete är stor kommer att sättas under lupp. Det är bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Därtill kommer handel med kryptovalutor samt influencers, alltså opinionsbildare i sociala medier, att intressera Skatteverket extra mycket i år.

Förra årets resulterade granskningarna i att över 100 miljoner kronor i höjda skatter kom in till statskassan efter kontroller av fel och fusk.

– Det är viktigt att Skatteverket upptäcker fel och motverkar fusk. Vår kontroll ska vara legitim och trovärdig och bidra till att vi uppfyller vårt uppdrag, sade Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket, i samband med en pressträff om årets kontroller.

I år kommer Skatteverket också att samarbeta med sju andra myndigheter för att minska svartarbete, arbetsmiljöfusk och exploatering av arbetskraft.

Källa: Skatteverket

Nationella partners: