Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Förening

Aktuellt april 2021

Stämmor

Digitalstämmor att föredra

Inför stämmosäsongen 2021 har det upprättats tillfälliga regler för hur en bolagsstämma får genomföras. De tillåter bolagen att hålla stämman digitalt eller med hjälp av poströstning. Men Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna, uppmanar bolagen att hålla stämman digitalt. Då kan aktieägarna delta, rösta och ställa frågor till bolaget i realtid via ett digitalt system. 

”Det är ett betydligt bättre alternativ eftersom man kan hålla koll på smittspridningen samtidigt som man inte inskränker aktieägarnas rättigheter eller möjligheter, som vi tycker att man gör med en ren poststämma. Med dagens teknik borde samtliga bolag kunna hålla en digital stämma”, säger han till Dagens Industri och nämner Saab, Getinge och Lundin Energy som exempel på bolag som genomför stämman digitalt.  

Ändå väljer många bolag, bland dem Swedbank, Telia och Skanska, att hålla så kallad poststämma. Aktieägarna kan då inte närvara, varken fysiskt eller digitalt, och både omröstning samt den sedvanliga frågestunden genomförs per post eller mejl.  

Källa: DI

 

Pandemin

Skattehöjningar väntas efter pandemin 

PwC presenterade nyligen den globala vd-undersökningen CEO Survey. I den berättar 1 779 företagsledare från 100 länder om sin syn på nuläge och framtid. Generellt ser de ljust på de kommande åren när det gäller den egna verksamheten och världsekonomins utveckling. Men samtidigt växer oron inför vad som kan hota tillväxten. 

En utmaning är skatter. Här finns en stark oro för kommande skattehöjningar när det blir dags att ta itu med de skulder som byggts upp över världen till följd av pandemin. Så många som 60 procent av företagsledarna tror att det egna företaget kommer att drabbas av höjda skatter. I vissa länder är oron särskilt hög, till exempel i USA, där 81 procent oroar sig för detta. I Storbritannien är siffran 69 procent. Endast 35 procent av de svenska företagsledarna signalerar samma oro. 

Parallellt med att företagsledarna i Sverige är avvaktande, visar undersökningen att deras globala kolleger förbereder sig för en stor framtida skattepåverkan på verksamheten. Den förväntade förändringen av skattesituationen gör att cirka 65 procent av företagen tror sig behöva göra ett omtag när det gäller kostnadsstrukturen. Närmare hälften svarar att de kommer att behöva skifta medarbetarstrategier – läs minska antalet anställda. 

Vid sidan av skulderna brottas många länder med höjda krav på resurser klimatområdet samt för vård och omsorg. Skattesystemen kan bidra till att lösa samhällsviktiga utmaningar, men det gäller att de är förutsägbara och långsiktiga. Dessutom visar undersökningen att man anser att skattesystemen behöver vara enkla att förstå och förhålla sig till.  

PWC anser det därför oroande att den svenska undersökningen 

Skattebarometern 2020 gav en annan bild, där allt fler svenska företag uppgav att de lägger mer tid på skattehantering. 

Källa: PWC 

 

Juridik

Ny rekonstruktionslag kan ge färre konkurser 

Den största nyheten i förslaget är att det ska bli möjligt att fastställa en rekonstruktionsplan med bindande verkan. Fler åtgärder ska ingå i rekonstruktionsplanen utöver den ekonomiska uppgörelsen, ackordet. Det kan handla om nyemission av aktier eller krav på att vd eller styrelse byts ut. Borgenärerna och andra parter delas in i olika grupper som får rösta om åtgärderna. Därefter fastställs en plan – även om alla parter inte har godkänt den.  

Som alternativ till rekonstruktionsplanen föreslås i utredningen att det införs en möjlighet till snabbare och billigare skuldnedskrivning, så kallad offentlig skulduppgörelse.  

Andra förslag är en nationell rådgivningstjänst för företag i kris, nya regler om gäldenärens rådighet och avtal under en rekonstruktion, skärpta krav på rekonstruktörer och en ny tillsynsmyndighet. Ytterligare ett förslag är att de domstolar som handlägger företagsrekonstruktioner ska bli färre och mer specialiserade.  

Källa: Ackordscentralens tidning 

Nationella partners: