Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Aktuellt augusti 2019

Färre nyinvalda kvinnor

Andelen nyinvalda kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser har successivt minskat sedan 2015. Det framgår av statistik från Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik som visar könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2019. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser visserligen har ökat något – från 30,3 till 34,3 procent – mellan åren 2015 och 2019.

Men när det gäller nyinvalda kvinnor är alltså trenden sjunkande. Där har andelen kvinnor sjunkit från 49,5 procent 2015 till 36,7 procent 2019. 

Länk till statistiken                                                     

Företag kräver skattereform

En majoritet av företagen vill ha en skattereform före nästa val. Framför allt vill de ändra i 3:12-reglerna. Det framgår av PWC:s Skattebarometer 2019.

I Skattebarometern har 375 svenska bolag svarat på skattefrågor. Där framgår att 61 procent anser att det är viktigt att en skattereform genomförs under innevarande mandatperiod.

Vidare framgår att skattemoral har blivit en allt viktigare fråga. Hela 69 procent av storbolagen uppger att de har lagt ett ökat fokus på etik och moral i förhållande till skattelagstiftningen de senaste fem åren.

76 procent förespråkar en grön skatteväxling, men 64 procent ser en samhällsrisk i ökad friktion mellan stad och glesbygd.

30 procent vill ha generösare regler för personaloptioner.

Länk till rapporten 

Styrelser driver på gröna innovationer

Styrelser spelar en viktigare roll än man trott när det gäller innovation och hållbarhet. Det visar forskaren Katarina Blomkvist vid Uppsala Universitet.

Gröna innovationer är en del av hållbarhetsarbetet i företagen. Katarina Blomkvist, som är universitetslektor i företagsekonomi, driver ett forskningsprojekt där hon lyfter styrelsens roll när det handlar om hållbarhet.

- Traditionellt håller sig styrelsen ifrån det operativa arbetet, men hållbarhet är ju brådskande och frågan är om man då närmar sig det operativa i de här frågorna, säger hon i en artikel på universitetets hemsida.

Rapporten kommer att presenteras i november, men redan nu har hon fått en del indikationer på hur styrelser påverkar innovationer och hållbarhet – två företeelser som hänger samman.

Några iakttagelser från forskningen hittills:

• Styrelseledamöter ser ingen motsättning mellan miljö, klimat, hållbar utveckling och innovation och vinst.

• Hållbarhet är en viktig fråga för styrelser, men mindre viktig än digitalisering och kompetensförsörjning.

• Få styrelser har satt upp innovationsmål inom hållbarhet, och få har mätt verksamhetens klimatavtryck.

• Däremot har styrelseledamöter bra koll på vilka inom företaget som driver förnyelse.

 

Småföretag fortfarande optimister

Stora företag märker av att konjunkturen har vänt nedåt, men små är fortfarande optimistiska. Det visar en genomgång som DI har gjort.

Ekonomiska indikatorer och multinationella företags halvårsrapporter visar att konjunkturen är på väg nedåt. Det bekräftas i Dagens Industri-artikeln av Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden. Hon lutar sig mot ett nytt exportchefsindex, som visar på en tydlig avmattning.

Däremot har de mindre bolag som DI varit i kontakt med inte märkt av dessa signaler. De vittnar tvärtom om fortsatt stark försäljning och god orderingång.

Förklaringen kan vara att storbolag har större resurser att analysera läget, och fler kontakter ute på de olika världsmarknaderna.

Källa: Dagens Industri 21 augusti

Nationella partners: