Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Aktuellt maj 2020

 

Nya styrelsen

Susanne Jakobson tar plats i Stockholm/Uppsala

Susanne Jacobson

Susanne Jakobsson var länge aktiv i sitt och makens företag inom grafisk industri och när det såldes 2007 gick hon in i konsultbranschen där hon har arbetat med affärsutveckling. Dessutom har hon varit medlem i StyrelseAkademien i nästan 15 år och gått flera av utbildningarna.

Ombedd att beskriva sig själv, svarar hon:

– Jag är oerhört digital. När vårt företag såldes trodde vi att det papperslösa kontoret snart skulle vara verklighet, så jag beslöt att bevisa att jag själv kunde jobba helt utan papper. Och nu under corona-krisen har vi alla fått sätta oss in i Zoom och Teams. Nu gäller det att se hur vi i framtiden ska kombinera digitala möten med fysiska, säger hon.

Förutom uppdraget i StyrelseAkademien Stockholm har Susanne Jakobson i dag två uppdrag: Ett som ordförande i sonens mikrobryggeri, och ett som ledamot i FEI Företagsekonomiska Institutet AB. Tidigare har hon haft uppdrag i vårdbolag och konferensföretag.

– Jag blev jättehedrad när jag fick frågan om att vara med i StyrelseAkademien Stockholms styrelse. Jag är en riktig föreningsmänniska och tror att jag kan bidra till ökad medlemsnytta, säger hon.

 Läs även en längre intervju med Christer Nilsson, ny styrelseordförande i Stockholm. 

Säkerhet

Risker med snabb digitalisering 

Krisen tvingar många företag att ta säkerhetsmässiga genvägar för att få organisationen att fungera. Inte minst att många anställda måste arbeta utanför kontorsmiljön. Detta bör styrelser vara uppmärksamma på.

Hoten mot säkerheten uppstår när organisationen ställer om arbetet, inför nya rutiner, använder oprövade verktyg och delar ut anslutningsmöjligheter och interna resurser i stor skala. Ofta sker det under tidspress och ekonomisk stress. Många verktyg som då används är otillräckliga för att skydda informationen, såsom Zoom, Teams, Skype, Hangout med flera.

– Det kan driva organisationerna att i större utsträckning använda molntjänster för den ostrukturerade behandlingen utan hänsyn till exempelvis regulatoriska krav. Då växer nya risker fram som behöver hanteras, säger Thomas Nilsson, vd på it-säkerhetsleverantören Certezza, i en intervju i Computer Sweden.

Samtidigt pekar flera experter på det nödvändiga i att ta vissa risker för att verksamheten ska kunna fungera någorlunda normalt.

– Det är fullt rimligt att godta en högre risknivå under en begränsad period, och jag tycker att de flesta gör acceptabla avvägningar. Sedan gäller det så klart att rulla tillbaka de temporära lösningarna, om de inte är tillräckligt säkra för långvarigt bruk, säger Leif Nixon, oberoende it-säkerhetsexpert på Nixon Security, till Computer Sweden.

De intervjuade experterna anser att det är viktigt att fortsätta arbeta strukturerat med it-säkerheten och att bolagen genast bör inrätta en it-krisgrupp om det inte redan är gjort.

Samtidigt pekar experterna på de positiva effekterna. Krisen har påskyndat många digitaliseringsprojekt som annars skulle tagit flera år. Nya system som legat på vänt, nya rutiner, verktyg och säkerhetsåtgärder för distansarbete tas i bruk mycket snabbare. Det gäller helt enkelt att ta tillvara nya utmärkta lösningar som man hittar längs vägen.

Källa: Computer Sweden

 

Coronakrisen

Svårare att få del av företagsstöden

Systemet med korttidspermitteringar blir betydligt dyrare än vad regeringen räknade med från början. Det beräknas i år kosta 95 miljarder kronor och omfatta 1,3 miljoner löntagare. Till det kommer omställningsstödet som väntas kosta 39 miljarder.

Villkoren för att ta del av stöden blir nu strängare än vad som framkom när regeringen presenterade dem. För att få ta del av korttidspermitteringsstödet och omställningsstödet krävs att företagen, stora som små, avstår från inte bara aktieutdelning utan också koncernbidrag, enligt riksdagsbeslut. Utdelningar och koncernbidrag som genomfördes före den 16 mars godkänns, därefter är det stopp.

Det har även fattats beslut om att korttidspermitteringsstödet inte ska utgå under den tid som medarbetaren har semester. Beslutet innebär en helomvändning jämfört med vad som sades i april. Då ansåg Tillväxtverket att arbetsgivare skulle få stöd för de dagar medarbetarna tog ut semester.

I en intervju i Dagens Industri är Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke kritisk. Han menar att den tvärt ändrade synen omkullkastar företagens planering.

Källa: DI

 

 

Skatter

Digitalskatt kan drabba svenska företag

Den digitala omsättningsskatten riktar sig mot företag i hela OECD-området som säljer digitala tjänster. Det handlar om sökmotorer, plattformar för social media, digitala marknadsplatser, streamingtjänster, spel, molntjänster men också online-försäljning av varor och tjänster.

Till en början avses bara storföretag, med en omsättning på över 750 miljoner euro, men tanken är att även små företag ska kunna omfattas senare. Globalt beräknas skatten inbringa 100 miljarder US dollar.

Sveriges regering är kritisk till förslaget eftersom svenska företag skulle kunna drabbas hårt av digitalskatten. Det beror på att landet är litet och samtidigt har en framskjuten position inom just digitalisering.

”Om OECD:s förslag blir verklighet kommer sannolikt inte bara de största bolagen att påverkas. Många svenska företag i expansiva skeden som lanserar produkter och tjänster globalt riskerar att utarmas då skatter kan krävas in från samtliga marknader där de har kunder. Det här gynnar istället mindre innovativa länder som har stora befolkningsunderlag”, skriver PWC i en kommentar.

Källa: PWC

 

 

Guldklubban

Dags att nominera din kandidat

Du kan nominera din kandidat genom att gå in på guldklubban.se och fylla i formuläret.

Sedan väljer din region bland de nominerade och utser sin kandidat. Därefter tar en beredningsgrupp fram finalisterna, och till slut utses vinnarna av en jury.

Guldklubban tilldelas varje år en styrelseordförande från ett noterat bolag, och en från ett onoterat bolag. Förra årets vinnare var Hans Stråberg, Atlas Copco, och Kathrine Löfberg, kaffeföretaget Löfberg.

Här är de kriterier som vinnarna ska ha uppfyllt: Kandidaten ska vara ordförande i ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag eller en ekonomisk förening och haft uppdraget i minst tre år. Styrelsen ska bestå av minst fyra stämmovalda ledamöter och minst en av dem ska vara fristående från bolagets större ägare. Kandidaten ska inte samtidigt vara bolagets vd.
I klassen noterade bolag, ska aktien vara noterad på svensk marknad, alltså Nasdaq eller NGM.

Läs mer i Guldklubban Nomineringsbroschyr 2020 (pdf)

 

 

Stämmor

Fysisk närvaro behövs inte

Nu införs en tillfällig möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra stämmor helt utan fysiskt deltagande.

Det innebär att stämman kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna deltar endast genom poströstning.

Används enbart poströstning, ska aktieägarna eller medlemmarna även kunna tillvarata sina övriga rättigheter per post.

Precis som övriga delar av lagen har de nya bestämmelserna sin grund i spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och syftar till att möjliggöra genomförandet av stämmor utan hälsorisker för deltagare och andra.

Reglerna trädde i kraft den 18 maj. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020.

Källa: FAR

 

Nationella partners: