Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Aktuellt mars 2019

Brexit blir rörigt – oavsett

Oavsett om brexit verkligen sker den 29 mars måste företagen bereda sig på att det blir rörigt. God hjälp finns hos Kommerskollegium.

Datum för brexit kan skjutas upp, det kan bli mjukt eller hårt. Oavsett blir det rörigt för svenska företag, och värst för små och medelstora. Det enda som kan förhindra det är att Storbritannien mot alla odds skulle bli kvar i EU. Men det är inte mycket att hoppas på.

- Oavsett vad som händer, måste svenska företag som handlar varor eller tjänster med Storbritannien förbereda sig, säger Anneli Wengelin, ämnesråd på Kommerskollegium och expert på svensk handel med utlandet.

Ett exempel på vad som kan hända vid utträdet är att svenska företag finner att deras godstransporter till Storbritannien blir fast i någon hamn för att britterna inte släpper in dem. Anledningarna kan vara många: Inga eller felaktiga tullhandlingar, inga certifikat, bristande tillståndsdokument. När det gäller tjänster kan det bli ännu krångligare, eftersom det är svårt att förutspå vilka regler Storbritannien kommer att tillämpa eller införa.

Hur förbereder man sig då? Anneli Wengelins tips är att ta del av de dokument som finns på kommerskollegium.se, bland annat ett frågeunderlag som hjälper företagare att tänka och analysera sitt engagemang med Storbritannien. Det handlar om tullar, transporter, produktregler, dataöverföring och mycket mer. 

- Ett annat konkret tips är att i tanken leta reda på ett annat tredjeland som inte har något avtal med Sverige (alltså inte Norge eller Schweiz, eftersom där finns EES-avtal och bilaterala avtal) och se vad som skulle krävas för att få bedriva handel med det landet. Då kan man få en hyfsad överblick över vad man behöver göra, säger hon.

Men den som är förberedd är ändå inte säker. Ingen vet i dag hur britterna kommer att agera när de inte längre är med i EU.

- Plötsligt kan britterna exempelvis själva välja om de vill gynna inhemska företag eller arbetskraft, utan att anpassa sig till EU. Det kan drabba företag som i dag säljer till Storbritannien och är trygga med att deras varor och tjänster är efterfrågade. Det kan snabbt ändra sig om Storbritannien sluter förmånliga handelsavtal med andra länder utanför EU, säger Anneli Wengelin.

Länk till Kommerskollegiums brexithjälp

Även KPMG har gjort en översikt över vad företagen behöver göra med tanke på moms och tullar. Länk till den HÄR

”Arvodena fortsätter upp”

Marianne Nilsson, chef för ägarstyrning på Robur, förutspår fortsatt stigande arvoden.

Styrelsearvodena har stigit med 11 procent de senaste tre åren och uppgår nu i snitt till 327 000 kronor – men nivåerna varierar enormt. Marianne Nilsson, vars uppdrag till stor del går ut på att arbeta i valberedningar, tror att arvodena kommer att fortsätta upp framöver.

Anledningen är att man kommer att omvärdera styrelsens funktion och jämföra den med andra kostnader i företagen, exempelvis revisionskostnaderna och ledningens löner. Vid en jämförelse med dem är styrelsearvodena ganska små, menar hon.

- Vi kan nog vänta fortsatta höjningar inte minst i mindre och medelstora bolag. Vi har också ett ansvar att se till att det finns en kader av människor som vill bemanna ett allt större antal publika bolag, säger hon i en intervju i SvD.

Källa: Svenska Dagbladet

Nya momsregler slår mot vårdföretag

Vårdbranschen har drabbats av en kalldusch. Från att ha varit helt momsbefriade måste de snart betala 25 procent i moms.

Företag inom vårdsektorn är mycket oroade över de nya momsregler som ska gälla från 1 juli 2019. Då ska vårdföretag enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen börja betala 25 procents moms. Kommuner och landsting kommer att kompenseras för momsen, men inte privata vårdföretag.

Det kommer att höja kostnaderna för inhyrd vårdpersonal, oavsett om personalen kommer via bemanningsföretag eller hyr ut sig själva som konsulter.

Upprinnelsen till det hela liknar det som hände när det gäller styrelsearvoden för ett par år sedan. Ett bemanningsföretag kände sig osäkert på vilka momsregler som gällde och skickade in en ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Den valde dock att tolka lagen på ett annat sätt än vad som hade gjorts ända från 1995. I en dom fastställde sedan Högsta Förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Länk till Skatteverkets information

Källor: Dagens Industri, Arbetsvärlden och Skatteverket.

Vd:ar vill ha mer kompetenta styrelser

Vd:ar är måttligt imponerade av sina styrelser. Det är en av slutsatserna i året vd-barometer från Veckans Affärer.

Enligt barometern anser vd:arna att hållbarhetsfrågorna inte har nått styrelserummen. En annan källa till kritik gäller strategifrågorna, där vd:arna upplever att de själva får driva företagets strategiska utveckling, eller i värsta fall endast arbeta kortsiktigt.

Enligt Mats Frid, partner på Stradela som genomfört barometern tillsammans med VA, anser vd:arna att styrelserna är engagerade och stöttande, men det räcker inte.

- Det betyder att vd inte har en styrelse med tillräckligt långsiktigt strategiskt perspektiv. Den är glad och engagerad, men för kortsiktig och på för låg nivå, summerar han.

En anledning till att det ibland gnisslar mellan vd och styrelse kan enligt Mats Frid vara att vd är för stark i relation till styrelsen.

- I så fall faller ansvaret tungt på styrelseordförande, som ansvarar för former och spelregler. Om denne inte kräver att styrelseledamöterna är tillräckligt pålästa och förberedda inför styrelsemötena är det stor risk att styrelsen hamnar i baksätet och blir för lyhörda för vd, varnar han.     

Sammantaget anser vd:arna att styrelserna behöver förstärkas och efterlyser såväl mer extern spetskompetens som en mer modern syn på ledarskap.

Källa: VA Insight

Nationella partners: