Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Aktuellt mars 2020

 

Jämställdhet

Anitra Steen

Akademiska Hus i jämställdhetstoppen

Pressbild från Akademiska Hus, Foto Olof Holdar

Det är Dagens Industri som har kartlagt jämställdheten i Sveriges 1 000 största företag, sett till omsättning. Statistiken när det gäller ledningsgrupper – som utgör rekryteringsbas för styrelseledamöter – är nedslående. Endast 194 av de 1 000 har en jämställd ledningsgrupp. 710 ledningsgrupper domineras av män och 38 domineras av kvinnor. 123 bolag har en kvinna som vd.

När de 1 000 bolagen rankas, hamnar statliga Akademiska Hus i topp. Företaget är det enda som har kvinnlig vd, kvinnlig finanschef, kvinna som linjechef, jämställd styrelse och kvinna som styrelseordförande. 

Tio i topp-listan ser ut så här:

 1. Akademiska Hus
 2. Apotea
 3. Bostadsbolag
 4. Aftonbladet
 5. Castellum
 6. SOS Alarm
 7. Marginalen Bank
 8. Coca-Cola European Partners
 9. IP-Only Group
 10. Bonnierförlagen.

Med jämställd avses att en grupp består till minst 40 procent av kvinnor respektive män. 

Källa: Dagens Industri

 

Skatter

skatt av tjänstepension i Portugal

Portugal börjar beskatta nyinflyttade svenskar 

Den svensk som flyttade till Portugal före januari 2020 kunde njuta av skattefrihet för sin tjänstepensionsinkomst. Det stack i ögonen på den svenska regeringen. Nu har Portugals parlament beslutat att börja ta ut en 10-procentig skatt från utlänningar som söker så kallad NHR-status i landet från och med 2020. För dem som redan har NHR-status sedan tidigare råder fortsatt skattefrihet.

Det här innebär inte att Sverige och Portugal är överens i skattefrågan. Sverige har krävt ändringar i avtalet som skulle ge rätt att beskatta med 25 procent. Men det gamla avtalet gäller så länge ändringarna inte har ratificerats av båda länderna. Hittills har Portugal inte ratificerat några ändringar. Drar det ut på tiden kan Sverige komma att säga upp skatteavtalet. Men i och med parlamentets beslut att ta ut en låg skatt, är frågan inte längre lika het.

Källa: KPMG

Läs mer: 

https://home.kpmg/se/sv/home/nyheter-rapporter/2020/02/se-news-portugal-har-beslutat-att-beskatta-sveska-tjanstepensioner.html

 

  

Medarbetare
Medarbetare

Så behåller du personalen 

Det blir allt viktigare för företag att behålla sina anställda och undvika talangflykt. För styrelser och HR-avdelningar gäller det att hålla reda på vilka faktorer som driver personalomsättning. Brist på karriärmöjligheter toppar ofta listan, enligt Gartners experter. I Sverige är jobbyte ett välkänt sätt att höja sin lön.

Progressiva organisationer hjälper sina anställda att byta jobb internt genom att medvetet bemanna vakanser med interna kandidater, säger Lauren Smith, vice president i Gartner HR-praxis.

Intern rörlighet är alltså nyckeln. HR-ledare kan skapa det, bland annat genom interna jobbmässor – fysiska eller online – och erbjuda workshops eller webbseminarier som främjar utvecklingsmöjligheter för de anställda, föreslår Lauren Smith. 

Gartners egen forskning (som alltså avser USA) visar att bara 27 procent av de anställda håller med om att deras organisation underlättar för dem att hitta nya jobb internt som matchar deras kompetens. Samma undersökning visar att så många som 36 procent av de anställda skulle vara beredda att gå till ett annat företag under rätt omständigheter – även om de inte söker nytt jobb just då. 52 procent rapporterar att de skulle svara rekryterare från externa organisationer om de kontaktas. 

För det företag som vill behålla sina medarbetare gäller det att ge dem insikt om vilka interna möjligheter som finns. Ibland kräver det att kulturen kring interna karriärsteg förändras. Ett sätt kan vara att HR-avdelningen använder sig av samma best practice vid intern rekrytering som vid extern.

Här är Gartners förslag för att engagera anställda som inte aktivt söker jobb:

 • Använd algoritmer eller andra tekniska lösningar för att föreslå medarbetarna nya interna jobb som passar dem.
 • Tillåt chefer från olika avdelningar att hänvisa lediga platser till varandra.
 • Se till att HR-personal har tillgång till medarbetarinformation och ge dem mål för interna rekryteringar.
 • Flytta ansvaret för de anställdas utveckling och karriär från närmaste chef till högre chefer i organisationen.

 

Källa: Gartner

 

  

Skatter
Värnskatt

Försvunna värnskatten får effekter  

I och med att värnskatten slopats efter årsskiftet har den högsta marginalskatten i Sverige sjunkit från tidigare cirka 57 procent (räknat på 32 procents kommunalskatt + 25 procent i statlig skatt och värnskatt) till 52 procent (32 procents kommunalskatt + 20 procent i statlig skatt).

Detta påverkar den beskattningen av kapitalvinster och utdelningar enligt 3:12-reglerna. Det gäller främst företagare som har stora utdelningsbara belopp och som funderar på att använda sig av den så kallade femårsregeln, som säger att man kan lägga sitt företag i träda för att därefter ta ut vinsterna till låg skatt.

Med värnskatten borta minskar fördelen med detta, menar PWC i sin skatteblogg Tax Matters. Nu gäller det att räkna noga, för att se om det verkligen är värt att vänta i fem år, eller om man lika gärna kan ta ut vinsten direkt. Tax Matters har räkneexempel.

För den som har anställda eller själv är anställd med hög lön får den slopade värnskatten konsekvenser när det gäller löneväxling, där man växlar lön mot tjänstepension. Enligt PWC är denna löneväxling fortfarande fördelaktig, men inte lika bra som tidigare för de högst avlönade. 

Källa: PWC

Läs mer:

https://blogg.pwc.se/taxmatters/slopad-varnskatt

https://blogg.pwc.se/taxmatters/slopad-varnskatt-lonevaxling-till-tjanstepensi

 

Omvärld

Corona

Bra corona-plan kan ge vinst på sikt 

Spridningen av viruset kan bli ett test på hur förberedda företagen är på oväntade händelser. Kanske måste man minska antalet affärsresor, eller helt ställa in dem under en period. Fler anställda kan behöva arbeta utanför lokala kontorstider, använda videokonferenser i högre utsträckning eller vänja sig vid att arbeta hemifrån eller på distans.

Är företagen redo? Förmodligen inte. Men den organisation som upprättar en plan för möta den här potentiella störningen, kommer att kunna använda planen för att omformulera arbetet i stort. På kuppen kan verksamheten till och med drivas effektivare efter än före krisen. Det skriver Harvard Business Review. 

Här är fem steg för att komma igång: 

 1. Se till att hela eller delar av din arbetskraft kan arbeta på distans
  Planera som om det enda sättet att förbli operativ är att så många anställda som möjligt arbetar på distans. Samla ett tvärfunktionellt team som inkluderar styrelse, ledning, it, hr, kommunikation och börja planera för olika scenarier om omständigheterna kräver snabb respons.
 2. Kartlägg vilka jobb och uppgifter som kan påverkas
  Kontrollera vilka uppgifter som 1) kan utföras, helt eller delvis, utanför den fysiska arbetsplatsen, 2) kräver närvaro på det fysiska kontoret, och 3) osäkra, det vill säga uppgifter som man inte vet om de tillhör kategori 1 eller 2.
  Så många uppgifter som möjligt ska hamna i kategori 1. Utmana era egna antaganden om vilka arbetsuppgifter ni inte tror skulle kunna göras på distans. För dem som hamnar i kolumnen "osäkra", försök tänka kreativt och nytt. Visst, en del uppgifter kräver fysisk närvaro – planera för det. Men fler uppgifter än man tror kan utföras effektivt utanför den traditionella arbetsmodellen.
 3. Granska kommunikationsplattformarna
  Kartlägg hur förtrogna är medarbetarna är med videokonferenser och andra samarbets- och kommunikationsplattformar. Där det finns luckor, utbilda och ge medarbetarna möjlighet att öva innan de behöver användas. Identifiera de enheter som ägs av organisationen och klargör acceptabla alternativ för egna telefoner och bärbara datorer. Bestäm om det finns några datasäkerhetsproblem att ta hänsyn till och hur man bäst ska hantera dem i förväg.
 4. Skapa en kommunikationsplan
  För att göra distansarbetet effektivt ska kommunikationsplanen beskriva: 1) hur man når alla (till exempel all kontaktinformation på ett ställe), 2) de primära kommunikationskanalerna, 3) hur de anställda förväntas svara kunder, 4) hur samordning och möten ska ske för avdelningar, team etc. 
 5. Identifiera sätt att mäta prestationer när krisen är över.
  När krisen är över är det viktigt att reflektera över vad som fungerade, vad som inte gjorde det och varför. Om allt fungerat hyfsat kommer antagligen frågan: Varför gör vi inte detta hela tiden? Det kan leda till att ni beslutar er för att behålla en del av krisåtgärderna även i normalläget. En del av de framtida affärsresorna kan exempelvis ersättas av videokonferenser, men nu som en del av företagets hållbarhetsstrategi.

Det är inte bortkastat att upprätta en plan för corona-viruset, även om den inte behöver sättas i verket. Nu har företaget en grundläggande plan som snabbt kan implementeras nästa gång verksamheten utsätts för en utmaning.

Källa: Harvard Business Review

Läs mer: https://hbr.org/2020/02/whats-your-companys-emergency-remote-work-plan

 

Nationella partners: