Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Aktuellt oktober 2019

AI Business Summit

AI Business Summit

Nu kommer konferensen AI Business Summit tillbaka! Torsdag den 28 november 2019 på Epicenter i Stockholm. Möt bland annat Amer Mohammed, CapGemini, Carolin Solskär, Nordic Tech House, Anna Felländer, AI Sustainability Center och Sandor Albrecht, RISE.

AI Business Summit är en konferens för icke-tekniker om artificiell intelligens - med fokus på affären. Affärsnytta och konkreta saker bortom hypen. Dagen innehåller många olika vinklingar på AI-området. Ambition är att ge dig mycket inspiration och många viktiga insikter. Agendan innehåller några av Sveriges absolut främsta inom AI som till exempel Alexander Fritsch, PwC, Josefin Rosén, SAS Institute, Mattias Fras, Nordea och Göran Lindsjö, Governo. Amer Mohammed är konferensens inledningstalare och han kommer dela med sig öppenhjärtligt, ärligt och underhållande om vad det innebär med digital disruption. Konferensen modereras av Mats Lewan.

Du kommer få ta del av intressanta praktikfall, möjligheten att nätverka med andra deltagare och organisationer. Vi på StyrelseAkademien Stockholm är samarbetspartner till AI Business Summit och kommer att finnas på plats på konferensen för att träffa dig men även för att delta i ett rundabordssamtal och där diskutera AI-kompetensens betydelse i styrelsearbetet. Ett idag mycket viktigt ämne.

Som samarbetspartner till AI Business Summit vill vi nu erbjuda dig ett bra rabatterat pris på konferensen. Du får 2 000 kr i rabatt. Du betalar endast 2 995 kr plus moms (ordinarie pris är 4 995 kr plus moms). Ange följande rabattkod: rAISUMMITStyr i fältet ”Promo code” i din anmälan för att få den rabatterade biljetten. 

Anmäl dig HÄR

 

EQT bryter mot Koden

Riskkapitalbolaget EQT har bara en kvinna i styrelsen. Därmed bryter man mot Svensk kod för bolagsstyrning vid börsnoteringen.

När Wallenbergstyrda riskkapitalbolaget EQT börsnoterades den 26 september ingick bara en kvinna i styrelsen, Edith Cooper. Hon var tidigare HR-chef på Goldman Sachs, numera är hon styrelseledamot i techjättarna Etsy och Slack.

Eftersom EQT:s styrelse består av totalt sex ledamöter, innebär det att den enda kvinnan representerar knappt 17 procent av ledamöterna. Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver en jämn könsfördelning i styrelsen, och har specificerat den till 40/60.

- Private equity-branschen är enligt våra rapporter den ruttnaste branschen när det gäller jämställdhet, och EQT är genomgående dåliga på alla nivåer: Ledningsgrupp, investeringsorganisation och uppenbarligen alltså även styrelsen, säger Amanda Lundeteg på stiftelsen Allbright till Dagens Industri.

Anders Oscarsson, ägaransvarig i AMF, säger till tidningen att AMF har tagit upp frågan med huvudägaren Investor. Om AMF investerar i EQT-aktien, kommer man att verka för att få till en bättre könsfördelning i styrelsen.

Källa: Dagens Industri

 

 

MAR-regler stökar till det

Enligt EU:s MAR-regler måste ett noterat bolag meddela att en vd lämnar sitt jobb – även om efterträdaren inte är utsedd. Det ökar pressen på styrelserna.

Om vd avgår från sitt jobb – oavsett orsak – skulle vilken klok styrelse som helst vilja vänta med att tillkännage det tills en efterträdare har hittats. Men enligt EU:s så kallade MAR-regler är man i noterade bolag skyldig att omedelbart berätta för aktiemarknaden att vd ska lämna. Anledningen är att man vill undvika insiderhandel.

MAR-reglerna håller på att ses över fram till slutet av 2019, men ingen bedömare tror att det kommer att leda till några ändringar. 

I förlängningen kan reglerna leda till att bolagen planerar sina successioner bättre. Det menar i alla fall Svante Forsberg, ordförande i Styrelseakademien Sverige, enligt en artikel i DI. Styrelseakademien hjälper till genom att låta successionsfrågorna ingå i utbildningen.

Källa: DI

 

 

Var beredd på Brexit-krasch

Allt tyder på att Storbritannien lämnar EU den 31 oktober utan avtal. Så här kan företagen förbereda sig.

PwC varnar i sin blogg Tax Matters för att Storbritannien kommer att krascha ut ur EU, det vill säga lämna utan avtal. Här är en kortfattad checklista för företagen: 

  • Import/export. Vem har ansvaret? Ditt företag eller affärspartnern i Storbritannien? Kan affärssystemet få fram all nödvändig information för att fullgöra import/exportformaliteter?
  • Leveranser – kan brittiska affärspartners utföra leveranser efter Brexit enligt tidplanerna? Brexit kommer att innebära att varorna måste passera tullen och gå igenom ett tullförfarande, vilket kommer att ta tid.
  • Beredskapslager – behövs ett beredskapslager för att säkra tillgänglighet till produkter?
  • Har den brittiska affärspartnern ett EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification)? Nödvändigt för att skicka produkter mellan Storbritannien och EU efter Brexit.
  • Ändras förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg efter Brexit? För den som exempelvis exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när varan sedan exporteras från Sverige till ett land utanför EU.

Oavsett om det blir en avtalslös Brexit eller om EU och Storbritannien kommer överens, påminner PwC om att den som bedriver handel med Storbritannien ändå måste förbereda sig för att Storbritannien inte längre kommer att vara medlem i EU.

Källa: PwC

 

Se upp med personalförmåner

Om friskvårdsbidrag till personal överstiger 5 000 kr per år kan det bli skattepliktigt för den anställde i sin helhet, skriver KPMG.

Många arbetsgivare tillhandahåller friskvård och motion för sina medarbetare. Frågan är hur högt det får vara för att den anställde ska slippa betala skatt för det. Högsta Förvaltningsdomstolen har prövat ett ärende som gällde friskvårdsbidrag på 6 500 kronor och Skatteverket har tolkat domen.

Denna tolkning leder till att Skatteverket anser att om en anställd får ett bidrag som är högre än 5 000 kr per år, ska den anställde beskattas för hela summan. Arbetsgivare som tidigare har betalat ut större friskvårdsbidrag behöver dock inte göra någon rättelse.

Länk till KPMG HÄR

 

Sänkt kapitalkrav ses som meningslöst

Regeringen vill halvera kapitalkravet för aktiebolag till 25 000 kronor från den 1 januari 2020. Många bedömare är kritiska, bland andra FAR.

Förslaget i höstbudgeten om att sänka kapitalkrav är en del av den så kallade 73-punktsuppgörelsen. Argumentet för att halvera kravet på aktiekapital är att underlätta företagandet. Regeringen menar att många nya företag är tjänste- och kunskapsföretag som inte behöver något stort kapital. Ett annat argument är att andra nordiska länder har lägre kapitalkrav än Sverige.

Kapitalkravet finns för att leverantörerna ska vara något så när säkra på att de kan få betalt. Ett annat skäl är att det kan bidra till att minska ekonomisk brottslighet.

Men varken Småföretagarnas Riksförbund eller Företagarna anser att sänkningen behövs. UC och Ekobrottsmyndigheten befarar att antalet oseriösa företag kommer att öka, liksom antalet företagskonkurser.

På FAR (revisorernas organisation) anser man att aktiekapitalet mycket väl kan sänkas, till och med till 0. Men att halvera det ses som meningslöst.

- Sänker man kapitalkravet behöver man göra en översyn över hela det regelverk i Aktiebolagslagen som avser borgenärsskyddet och kontrollbalansräkningen, säger föreningsjuristen Sara Orback.

Styrelsen är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning så fort det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet. Om då aktiekapitalet bara är 25 000 kronor kan det räcka med att ett nystartat företag får en räkning på 13 000 kronor, för att det ska bli aktuellt. Om företaget hamnar på obestånd utan att en kontrollbalansräkning har upprättat riskerar styrelse, vd och/eller ägare att bli personligt betalningsansvariga för alla slags skulder som har uppstått efter det att kontrollbalansräkningen borde ha upprättats.

- Reglerna om ansvar för likviditetsutveckling och risk för obestånd bör bli mycket tydligare, säger Sara Orback.

Men dagens kapitalkrav på 50 000 kronor utgör inte heller något tillräckligt skyddsnät, vare sig för borgenärerna eller företaget, menar hon.

- Problemet finns redan i dag, dessutom är risken stor att reglerna om kontrollbalansräkning inte följs i företag som saknar revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Om man sänker till 25 000 kronor urholkas reglerna än mer, säger hon.

Men med ett nytt regelverk, som tydligare anger hur likviditetsutvecklingen och borgenärsskyddet ska säkras, menar alltså FAR att något kapitalkrav egentligen inte skulle behövas.

 

Nationella partners: